سخنرانی
ویژگی بزرگ انقلاب، همگامی ملت با دولت ـ توصیه هایی به علمای بلاد
سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان یزد و هرمزگان (توصیه هایی به علمای بلاد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 آذر ‭1360

زمان (قمری) : 4 ص‍ف‍ر ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 396

موضوع : ویژگی بزرگ انقلاب، همگامی ملت با دولت ـ توصیه هایی به علمای بلاد

زبان اثر : فارسی

حضار : صدوقی، محمد (نماینده امام و امام جمعه یزد) ـ خاتمی، روح الله (امام جمعه اردکان)، ائمه جمعه استان یزد

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان یزد و هرمزگان (توصیه هایی به علمای بلاد)

سخنرانی

‏زمان: 10 آذر 1360 / 4 صفر 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ویژگی بزرگ انقلاب، همگامی ملت با دولت ـ توصیه هایی به علمای بلاد ‏

‏حضار: صدوقی، محمد (نمایندۀ امام و امام جمعۀ یزد) ـ خاتمی، روح الله (امام جمعۀ اردکان)، ائمۀ‏‎ ‎‏جمعۀ استان یزد و هرمزگان، و ائمۀ جمعۀ اهل سنت جنوب کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

منحصر به فرد بودن انقلاب

‏     ‏‏البته آقایان توجه دارند و توجه داشتند به اینکه این انقلاب یک انقلاب منحصر به‏‎ ‎‏فردی است که از خود مردم و با اسم اسلام و با تکبیر همه جانبۀ همۀ ملت تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏است. و خدای تبارک و تعالی بر همۀ ملت ایران منت گذاشته است که قلوب همه را‏‎ ‎‏متوجه کرده است به همین جمهوری اسلامی و همه خواهان اسلام و خواهان جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستند. و البته توجه هست به اینکه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است ـ تمام‏‎ ‎‏انقلابات را باید بگوییم که ـ ضایعاتش بیشتر از این انقلاب بوده است و برداشتش کمتر‏‎ ‎‏بوده است. و آن برداشتی که این انقلاب کرده است که آن تحقق اسلام و احکام اسلام‏‎ ‎‏است. در هیچ جا همچو برداشتی نشده است. اگر هم اسم «جمهوری اسلامی» روی‏‎ ‎‏بعضی از کشورها بوده است، محتوایش نبوده است. و همین طور توجه دارید که‏‎ ‎‏مشکلات بعد از انقلاب در کشورهای بزرگ دنیا الآن هم رفع نشده است. شوروی، که‏‎ ‎‏یکی از ابرقدرتهای عالَم است، الآن شصت و چند سال است که انقلاب کرده اند و الآن‏‎ ‎‏هم در مشکلات هستند؛ همه جور مشکلات و نمی توانند مشکلاتشان را رفع کنند.‏

‏     و ایران یکی از ویژگیهای بزرگش این است که الآن ما یک دولتی و یک ملتی جدای‏‎ ‎‏از هم نداریم. یک ارتشی و یک ملتی و یک دولتی جدای از هم نداریم. ملت با ارتش،‏‎ ‎‏با دولت، همگام است و مشکلات اگر برای دولت پیش بیاید، اگر برای ارتش پیش بیاید،‏

‏برای هر جهتی، برای یک طرف مملکت مثل زلزله ـ مثلاً ـ پیش بیاید، خود این مردم‏‎ ‎‏بهتر از دولت مشغول می شوند به فعالیت. چنانچه در کرمان این زلزله ای که پیش آمد، ما‏‎ ‎‏دیدیم که با فعالیت حضرت آقای صدوقی‏‎[1]‎‏ و توجه مردم، بسیاری از مشکلات رفع‏‎ ‎‏شد. و من الآن هم امید این معنا را دارم که چون مردم حاضر در صحنه هستند، مشکلات‏‎ ‎‏برطرف بشود. البته مسئلۀ پاکسازی ادارات در دست اجراست.‏

توصیۀ علما به ارشاد مردم و همفکری با دولت

‏     ‏‏الآن این بازرسی عمومی که بناست به فعالیت وارد بشود و شده است، این مسائل را‏‎ ‎‏امیدواریم که با فعالیت و با همفکری همۀ مردم و خصوصاً «علمای بلاد»‏‏[‏‏انجام دهد‏‏]‏‏، از‏‎ ‎‏اموری که بسیار اهمیت دارد، قضیۀ این است که علمای بلاد هدایت کنند مردم را،‏‎ ‎‏همفکری کنند با دولت و ارشاد کنند مردم را و نگه دارند مردم را در این حال نهضتی که‏‎ ‎‏هستند و الآن در حال انقلابند؛ مردم را در صحنه نگه دارند و مردم را از اینکه یک‏‎ ‎‏اختلافی ـ خدای نخواسته ـ بخواهند درش ایجاد کنند و در جاهایی ایجاد کنند؛ مردم را‏‎ ‎‏تنبه بدهند به اینکه دستهای خبیثی هست که می خواهند نگذارند این انقلاب به ثمر‏‎ ‎‏برسد. از این جهت، یکی از امور مهمی که به عهدۀ علمای بلاد و خصوصاً ائمۀ جمعه‏‎ ‎‏هست، همین است که در خطبه هایشان، که یک فرصتی است که مردم مجتمعند و مطالب‏‎ ‎‏را می شود گفت، تنبه بدهند مردم را که غفلت نکنند از این دستهایی که به خیانت،‏‎ ‎‏می خواهند این انقلاب را متلاشی کنند. تمام توطئه هایی که در خارج و در داخل بوده‏‎ ‎‏است تا کنون، خنثی شده است و بحمدالله ، جنگ هم دارد به پیروزی ختم می شود و‏‎ ‎‏کشور هم کشور خود شماست و اسلامی است و تعهد به اینکه ما باید اسلام را حفظ‏‎ ‎‏بکنیم.‏

‏     از تکالیف اولیۀ خدای تبارک و تعالی است حفظ اسلام؛ و همۀ ما و همۀ ملت و همۀ‏‎ ‎‏علما و همه می دانید که مکلف به این هستیم که این هدیۀ الهی را حفظ بکنیم و الآن‏

‏اسلام به دست ما سپرده شده است. ما سابق اگر عذری داشتیم به اینکه قدرتها‏‎ ‎‏نمی گذارند ما کاری انجام بدهیم و قدرتهایی بودند که مخالف بودند، علما را مانع‏‎ ‎‏می شدند از اینکه در پستهای خودشان، وظایف خودشان را انجام بدهند، امروز دیگر ما‏‎ ‎‏همچو عذری نداریم و همۀ آقایان در هر جا که هستند، می توانند که مسائلشان را،‏‎ ‎‏مشکلاتشان را، مشکلات مردم را گوشزد کنند و مردم را هدایت کنند و همین طور دولت‏‎ ‎‏را هدایت کنند، ادارات را هدایت کنند و ان شاءالله ، من امیدوارم که بزودی مشکلات‏‎ ‎‏رفع بشود.‏

توطئه جمع آوری اسلحه توسط گروهکها

‏     ‏‏البته انقلاب بوده است و یک دسته هم اشخاص فاسد که از اول انقلاب معلوم شد‏‎ ‎‏نقشه داشته اند. ما حالا کم کم توجه پیدا می کنیم اینها از اول که نهضت شده است و‏‎ ‎‏انقلاب شده است و آن روزی که فهمیدند به اینکه این انقلاب پیروز می شود، آنها‏‎ ‎‏مشغول نقشه کشی خودشان بوده اند. و لهذا، در زمان انقلاب، که یک مقداری چیزهایی‏‎ ‎‏بود که نمی شد نظمش را حفظ کنیم، اینها مشغول شدند به اینکه اسلحه بدزدند. اسلحه ها‏‎ ‎‏را دزدیدند. شما الآن می بینید که گاهی نشان می دهند یک خانۀ تیمی چقدر اسلحه‏‎ ‎‏تویش هست و چقدر مواد منفجره در آن هست و چقدر چیزهای دیگری هست در آن.‏‎ ‎‏اینها برای این است که اول وارد این مسئله که شدند کاری به اسلام و کاری به نهضت‏‎ ‎‏اسلامی و انقلاب اسلامی نداشتند. آنها یک مقصد خاصی داشتند و دنبال آن مقصد‏‎ ‎‏گردیدند و افرادشان را فرستادند هرجا و غارت کردند اموال مسلمین را. و ان شاءالله ، من‏‎ ‎‏امیدوارم که با همت مردم ـ مهم همین توجه خود مردم است ـ با همت مردم و گزارش‏‎ ‎‏دادن از این، به اینکه این خانه ها در کجاهاست که باز هم یک مقداری هست، ان شاءالله ،‏‎ ‎‏این هم بزودی حل بشود و همۀ ما مشغول بشویم به اینکه اسلام را در این مملکت پیاده‏‎ ‎‏کنیم و اگر نقیصه ای هست در هر جا، ان شاءالله ، رفع بشود.‏

‏     و من امیدوارم که با همت همۀ آقایان، علمای اعلام همۀ بلاد و با اجتماع همه،‏

‏برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختلافی که‏‎ ‎‏می خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کنند بین ماها، از این اختلافات پرهیز کنند. و هر کس‏‎ ‎‏در محل خودش مردم را تنبه بدهد به اینکه این اختلاف جز برای اینکه به هم بزنند‏‎ ‎‏اوضاع ایران را و باز مسلط کنند به ما آن قدرتهای بزرگ را، چیز دیگری عایدمان‏‎ ‎‏نمی شود. و البته از اول هم این اختلافات یا از جهل پیدا شده است یا از اینکه باز دستهایی‏‎ ‎‏در کار بوده است که نگذارند یک مملکتی وحدت کلمه داشته باشد. و شما الآن و همۀ‏‎ ‎‏برادرهای ما در هر جا که هستند، الآن دیده اند که با وحدت کلمه چه برکتی خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به ما عطا فرموده است. این را حفظ بکنیم و این نعمتی است که خدا به ما داده باید‏‎ ‎‏تشکر کنیم و تشکرش به این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که با چنگ و دندان این وحدت را حفظ کنیم، و‏‎ ‎‏اسلام را ان شاءالله ، پیاده کنیم و همۀ ما در زیر سایۀ اسلام و پرچم توحید با هم ان شاءالله ،‏‎ ‎‏زندگی کنیم تا ظهور ولی عصر ـ سلام الله علیه.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ آقای محمد صدوقی، نمایندۀ امام خمینی و امام جمعۀ یزد.