سخنرانی
تشریح ثمرات و برکات جنگ ـ نصیحتی به ارتش عراق و دولت های منطقه
سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آذر ‭1360

زمان (قمری) : 5 ص‍ف‍ر ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 400

موضوع : تشریح ثمرات و برکات جنگ ـ نصیحتی به ارتش عراق و دولت های منطقه

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان دانشکده افسری ـ اعضای دوره مدیریت مهمات لجستیکی نیروی زمینی ـ پرسنل هوانیروز تهران، پایگاه

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)

سخنرانی

‏زمان: صبح 11 آذر 1360 / 5 صفر 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تشریح ثمرات و برکات جنگ ـ نصیحتی به ارتش عراق و دولتهای منطقه ‏

‏حضار: دانشجویان دانشکدۀ افسری ـ اعضای دورۀ مدیریت مهمات لجستیکی نیروی زمینی ـ‏‎ ‎‏پرسنل هوانیروز تهران، پایگاه هوایی شیراز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توجه به ثمرات جنگ

‏     ‏‏آقایان ارتشیها و پرسنلهای ارتش که از نقاط مختلف تشریف آورده اند، من دعاگوی‏‎ ‎‏همه هستم و از آنها تشکر می کنم. بسیاری از امور است که انسان از آن خوشش نمی آید،‏‎ ‎‏لکن وقتی که تحقق پیدا کرد می بیند، خیرش در آن بوده است؛ ‏عَسی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ‎ ‎لَکُم.‎[1]‎‏ ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبوده ایم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏هم خوشمان نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران‏‎ ‎‏و تحریک امریکا و اغفال حزب بعث، به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش. لکن همه‏‎ ‎‏می دانید و همه هم در جهان می دانند که این جرم متوجه به حزب بعث و صدام و‏‎ ‎‏صدامیان است. در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع، که حق هر انسانی‏‎ ‎‏است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور خود و دفاع از دین خود،‏‎ ‎‏ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها ایستاده ایم.‏

‏     این جنگ پیش آمد و یک سال و نیم تقریباً طول کشیده است و ثمرات بزرگی برای‏‎ ‎‏ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم. یکی از ثمرات بزرگ این، این‏‎ ‎‏تحرک بی سابقه ای است که در جوانهای ما در جبهه ها و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ‏

‏حاصل شده است و کأنّه از آن رخوت و سستی که برای اشخاصی است که نشسته اند و‏‎ ‎‏کارهای معمولی را می کنند، این رخوت و سستی از بین رفته است و جای خودش را به‏‎ ‎‏فعالیت و تحرک داده است که امروز ارتش ما، سپاهیان ما، بسیج ما و عشایر ما و ملت ما،‏‎ ‎‏چه در جبهه و چه در خارج جبهه، فعالند و متحرک و در مقابل همۀ ناگواری ها ایستاده اند‏‎ ‎‏و جنگ را برای خودشان گوارا می دانند؛ برای اینکه جنگ ما دفاع است، هجوم نیست و‏‎ ‎‏جنگ دفاعی از تکلیفهای شرعی و وجدانی و انسانیِ همه است.‏

‏     و از چیزهایی که ما متوجه قبلاً نبودیم و بعد متوجه شدیم، این است که این مشتی که‏‎ ‎‏شما جوانان ما و ارتش ما و پاسداران ما و سایر قوای مسلح و امدادی به دهان این‏‎ ‎‏مهاجمین زدید، این یک عبرتی می شود از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت‏‎ ‎‏در مغز خودشان این تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که‏‎ ‎‏ما هم یک هجومی بکنیم.‏

‏     تبلیغات خارجی و خصوصاً تبلیغات رادیوهای منحرف، مثل بی.بی.سی و رادیوی‏‎ ‎‏امریکا و رادیوهای دیگری که ملاحظه می شود، اینها به عالَم جلوه داده بودند که ایران به‏‎ ‎‏واسطۀ اینکه یک نظم و یک ترتیب خاصی ندارد، آشفته است و درهم ریخته است و‏‎ ‎‏جای این است که هر کس که بتواند، از این خوان نعمت یک چیزی بردارد! و همین‏‎ ‎‏موجب این شده بود که صدام بی خرد را اغوا کردند که برو و فتح قادسیه‏‎[2]‎‏ را تجدید کن‏‎ ‎‏و ایران یک لقمۀ چرب و نرمی است که به آسانی می شود او را بلعید! و این احمق هم‏‎ ‎‏بدون اینکه توجه به اطراف قضایا بکند، به واسطۀ آن غرور شیطانی که داشت و آن‏‎ ‎‏اغواهایی که شیاطین به او کردند و او را وادار کردند به اینکه حمله به ایران بکند. این کار‏‎ ‎‏ابلهانه را کرد و جزای خودش را دید و دارد می بیند.‏

اثبات آسیب ناپذیری انقلاب در حماسه آفرینیهای رزمندگان 

‏     ‏‏این فتحهایی که از برای شما پیش آمده و ان شاءالله ، پیش خواهد آمد، این ثابت کرد‏

‏که بوقهای تبلیغاتی همه بر خلاف واقع بوده است؛ گرچه ملتها اکثراً می دانستند، لکن‏‎ ‎‏ممکن بود که در بین آنها هم گروههایی باشند که ندانند مسائل را، فهمیدند که ایران‏‎ ‎‏امروز از دیروز و از دیروزها قویتر و منسجم تر و بهتر از آن وقت است که آن رژیم‏‎ ‎‏شیطانی یا رژیمهای شیطانی سابق بر او بوده اند. امروز ایران یکپارچه تحرک است،‏‎ ‎‏یکپارچه فعالیت است، یکپارچه هوای عشق به شهادت و هوای عالَم غیب است. در‏‎ ‎‏رژیمهای سابق، اسمی از این مسائل نبود. اشخاصی که در آن رژیمها تربیت شده بودند‏‎ ‎‏غایت حرفشان این بود که ملت باید چه باشد و ملی گرایی به آن وضع بد و دست اجانب‏‎ ‎‏به همه جای این کشورها دراز شده بود و هر کس را به عنوان ملی گرایی مقابل دیگری‏‎ ‎‏قرار داده بود. امروز ایران ثابت کرد که ما با همۀ ملتهای اسلامی و با همۀ مستضعفان‏‎ ‎‏جهانی، با همۀ آنها هستیم و خود را از آنها و آنها را از خود می دانیم و با کسانی که‏‎ ‎‏بخواهند تهاجم کنند یا به ایران یا به جاهای دیگری، ما با آنها در جنگ هستیم. ما همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی را از خود می دانیم و خودمان را هم از ممالک اسلامی می دانیم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم به امر خدای تبارک و تعالی، همه با هم مجتمع باشیم‏‎[3]‎‏ و همه «ید واحده»‏‎ ‎‏باشیم بر ضد مستکبرین جهان.‏

‏     از اموری که در این جنگ، که ما مکروه داشتیم، پیش آمد برای ما، این بود که به‏‎ ‎‏واسطۀ شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، که توانست این مطلب را‏‎ ‎‏تثبیت کند که کسی نمی تواند به این مملکت رخنه کند و کسی نمی تواند آسیب به این‏‎ ‎‏کشور برساند. برادران عزیز من، آنچه که مهم است برای همۀ ما و برای همۀ ملت ایران،‏‎ ‎‏این است که توجه به خدای تبارک و تعالی را ازش غفلت نکنند؛ توجه به اینکه ما برای‏‎ ‎‏خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.‏

‏     الآن من گاهی که وصیتنامۀ بعض از شهدا را می بینم یا وضع جبهه ها را می بینم یا‏‎ ‎‏شعارهایی که در جبهه ها ـ همان شبی که فردا احتمال دارد که شهید بشوند ـ می بینم،‏

‏می بینم که ملت، الهی شده است. فرق است ما بین یک جمعیتی که در شبی که فردا برای‏‎ ‎‏او خطر است و می خواهد به لشکر کفر هجوم ببرد به مناجات خدا می ایستد، با آن کسانی‏‎ ‎‏که وقتی که می خواهند به جنگ بیایند اول با فشار است و بعد هم که محالّ آنها را‏‎ ‎‏می بینند، آلات لهو و لعب در آنجا هست. فرق است ما بین آنهایی که برای خدا قیام‏‎ ‎‏کرده اند و آنهایی که برای طاغوت. شما در راه خدا دارید جنگ می کنید؛ این علامت‏‎ ‎‏ایمان شماست و آنها در راه طاغوت دارند جنگ می کنند و این علامت کفر آنهاست.‏‎ ‎‏مادامی که این مطلب در بین شما باقی است ـ توجه به خدا و یاری خواستن از مبدأ‏‎ ‎‏قدرت ـ شما قدرتمند هستید.‏

تأییدات غیبی رزمندگان اسلام 

‏     ‏‏شما را این وحدت کلمه در زیر سایۀ توحید و در زیر پرچم اسلام به این فتحها و‏‎ ‎‏پیروزیها می رساند. این تکبیرهایی که در شبی که برای شهادت کمر بستید می گویید، اینها‏‎ ‎‏پشتیبان شماست. جنود غیبیه همان طور که در صدر اسلام پشتیبان لشکر اسلام بود و آن‏‎ ‎‏لشکر کوچک اسلام بر لشکر روم با آن بساط و بر لشکر ایرانِ آن وقت با آن بساط غلبه‏‎ ‎‏کرد، به واسطۀ آن تأییدات غیبی و ملائکۀ الهی بود، شما امروز همان وضعیت را دارید.‏‎ ‎‏برای خدا قیام کردید و مقابل مستکبرین و مقابل کفار و مطمئن باشید که جنود غیبیه با‏‎ ‎‏شماست و هر یکِ شما در مقابل چندین نفر از آنها می تواند عرض اندام کند. شما‏‎ ‎‏می دانید که تمام کشورها تقریباً پشتیبان صدام اند و به او، هم پول می رسانند و هم اسلحه‏‎ ‎‏می رسانند و هم نفرات می فرستند بسیاری شان و ما بحمدالله ، نه احتیاج به پول دیگران‏‎ ‎‏داریم و نه احتیاجی به پرسنل دیگران داریم و نه احتیاج به تأیید دیگران. ما که اتکائمان‏‎ ‎‏به خداست، از کی تأیید بخواهیم؟ ما که اتکائمان به مبدأ غنی مطلق است، از کی‏‎ ‎‏خواستار جهات مادی بشویم؟ ما که با تکبیر این جبهه ها را فتح می کنیم، از کی بخواهیم‏‎ ‎‏که با ما همراهی کند؟ ما از خدا می خواهیم؛ ما از خدا می خواهیم که با آن جنود غیبیه که‏‎ ‎‏دارد و با آن ملائکة الله که هست، به ما کمک بفرماید و می فرماید. لکن شرط این است ما‏

‏به عهد خود باقی باشیم؛ عهدی که با اسلام داریم؛ حفظ اسلام، حفظ کشور اسلامی،‏‎ ‎‏حفظ نوامیس اسلامی. ما باید این توجه را هیچ وقت از خود بیرون نکنیم، از مغز خود‏‎ ‎‏بیرون نکنیم که ما بندگان خدا هستیم و در راه او و در سبیل او حرکت می کنیم و پیشروی‏‎ ‎‏می کنیم. اگر شهادت نصیب شد، سعادت است و اگر پیروزی نصیب شد، سعادت است. ‏

نصیحت به ارتش عراق و دولتهای منطقه

‏     ‏‏ما در عین حال که غلبه بر دشمن را نزدیک می دانیم، مع ذلک، نصیحت آنها را هم‏‎ ‎‏لازم می دانیم. من نصیحت می کنم به ارتش عراق که بی خود برای طاغوت، خودتان را به‏‎ ‎‏جهنم نفرستید. من نصیحت می کنم به کسانی که پشتیبانی از صدام می کنند ـ از دولتهای‏‎ ‎‏منطقه ـ که خودتان را به زحمت نیندازید و پشتیبانی طاغوت نکنید و در مقابل اسلام و‏‎ ‎‏قرآن مجید، صف آرایی نکنید. من نصیحت می کنم به حزب بعث که خود آنها قبل از‏‎ ‎‏اینکه کنار کنند آنها را، خودشان کنار بروند، صدام هم برود به پاریس و آنجا پیش‏‎ ‎‏رفقایش یک دولت تشکیل بدهد. من صلاح اینها را می دانم که دست از این کارها‏‎ ‎‏بردارند و بی خود خودشان را زحمت ندهند و خون جوانان ریخته نشود. ما نمی خواستیم‏‎ ‎‏که به ملت عراق و ملت ایران اینهمه خسارات وارد بشود به واسطۀ شیطنتهایی که دستهای‏‎ ‎‏ماورای اینها عمل می کند و وادار می کند اینها را به هجوم.‏

‏     صدام چه جوابی تهیه کرده است برای ارتش عراق و برای فرماندهان ارتش؟ چه‏‎ ‎‏جوابی تهیه کرده است که بی خود میلیاردها دلار به خودشان خسارت وارد کرده اند که‏‎ ‎‏مجبور شده است از جاهای دیگر وام بگیرد؟ من به همۀ حکومتهای منطقه نصیحت‏‎ ‎‏می کنم که از پشتیبانی صدام دست بردارید و بترسید از آن روزی که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی بر شما غضب کند و بر شما آن بیاید که بر محمدرضا آمد و بر صدام! از غضب خدا‏‎ ‎‏بترسید، ای حکومتهای منطقه! و بهوش بیایید و با اسلام و قرآن مقابله نکنید. همۀ‏‎ ‎‏ملتهایی که در منطقه هستند، همه اسلامی هستند و اسلام را می خواهند. شما چرا یک‏‎ ‎‏اقلیتهای بسیار ضعیف در مقابل اسلام ایستاده و همۀ توان خودتان را صرف می کنید که‏

‏صدام را تقویت کنید در مقابل قرآن کریم، در مقابل اسلام؟ من همۀ شماها را نصیحت‏‎ ‎‏می کنم. همۀ دولتها را نصیحت می کنم که به راه اسلام برگردند و مقاتله با کفار بکنند، نه‏‎ ‎‏مقاتله با مسلمین؛ قتال در راه خدا بکنند، نه قتال در راه طاغوت.‏

‏     امروز اگر بر اینها ثابت نشده باشد که این طرحهایی که امریکا می دهد مخالف با‏‎ ‎‏مصالح خود منطقه هست و مخالف با مسلمین هست، باید بسیار نادان باشند. امریکا باز از‏‎ ‎‏طرحها دست بردار نیست. امریکا می خواهد با تمام قوا، بین مسلمین اختلاف بیندازد.‏‎ ‎‏شما ببینید که در این طرحی که اخیراً داده اند، بین طوایفی از مسلمین، بین حکومتهای‏‎ ‎‏مسلمین اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست خورد و‏‎ ‎‏شکست خورده است، طرح دیگر خواهد داد. و باید مسلمین توجه داشته باشند که طرح‏‎ ‎‏امریکایی برای شرق و برای ملل اسلامی و دولتهای اسلامی صرفه ندارد. باید همۀ‏‎ ‎‏مسلمین توجه کنند و به حکومتهای خود تذکر دهند که زیربار طرحهای امریکایی، که از‏‎ ‎‏این ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ بعد، یکی بعد از دیگری خواهد آمد، نروند و بازی نخورند از این شیاطین. اینها‏‎ ‎‏می خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند. امریکا نظر سوء به شما‏‎ ‎‏دارد. شما را برای مصالح خودش می خواهد استخدام کند و استخدام کرده است. چرا‏‎ ‎‏شما ذخایر خودتان را در راه مقاصد شوم و پلید امریکا صرف می کنید؟ و چرا در مقابل‏‎ ‎‏اسلام ایستاده اید و در مقابل مسلمین؟ شما می بینید که دولت مصر، دولت غاصب مصر‏‎ ‎‏به صراحت می گوید که ما کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از اسلام اسم می برند، سرکوب می کنیم. امریکا‏‎ ‎‏به شما به نظر یک بنده نگاه می کند؛ به نظر یک برده نگاه می کند و شما را از هر طرف که‏‎ ‎‏می خواهد می کشاند. صدام اگر عقل داشت و امریکا به او می گفت حمله به ایران بکن،‏‎ ‎‏خلاف او را می کرد. لکن خدای تبارک و تعالی عقل را از سر اینها برداشته است که‏‎ ‎‏برضد خود و برضد کشور خود و برضد ملت خود عمل می کنند.‏

لزوم اجتناب از تفرقه

‏     ‏‏من از همۀ شما دوستان، از همۀ شما برادران ارتشی ایران و پاسداران ایران می خواهم‏

‏که توجه داشته باشید که در بین خودتان ـ خدای نخواسته ـ یک وقت اختلافی حاصل‏‎ ‎‏نشود. شما گمان نکنید که قدرتهای بزرگ دست برداشته اند و امروز شما را به حال خود‏‎ ‎‏گذاشته اند. آنها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که ـ شما را با هم‏‎ ‎‏اختلاف ایجاد کنند ـ بین شما اختلاف ایجاد کنند و آنها بهره بردارند. شما می بینید که در‏‎ ‎‏هر جایی که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای مسلح با هم می شوند، پیروزی عظیم‏‎ ‎‏نایل می شود. شما می بینید که وحدت کلمه، شما را بر همۀ قدرتهای جهان پیروز کرد.‏‎ ‎‏شما می بینید که این طعمه ای که در دهان امریکا بود و اسمش «ایران» بود، با وحدت کلمه‏‎ ‎‏از دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای خودتان تثبیت کردید. شما می بینید که اگر‏‎ ‎‏یک اختلاف بین شما بیفتد خدای تبارک و تعالی نظر عنایت را بردارد و آن روز همان‏‎ ‎‏خواهد شد که در زمانهای سابق بر ایران می گذشت. همه بهوش باشید! زن و مرد، جوان و‏‎ ‎‏پیر، همه بهوش باشید! ارتش و غیر ارتشی بهوش باشید که مبادا رخنه کنند این اشخاصی‏‎ ‎‏که فاسد هستند رخنه کنند بین شما و ـ خدای نخواسته ـ اختلاف ایجاد کنند! با هم باشید و‏‎ ‎‏«ید واحده» باشید «عَلی مَنْ سِواکُمْ»‏‎[4]‎‏؛ چنانچه دستور است. تفرقه پیدا نکنید و با هم‏‎ ‎‏اعتصام به «حبل الله » کنید و در راه خدا به پیش بروید که شما پیروزید.‏

‏و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ بقره، آیۀ 216: «لیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید، ولی به حقیقت، خیر و صلاح در آن بوده است».
  • ـ جایی است در نزدیکی نهاوند و نبرد معروف میان لشکر اسلام با سپاه یزدگرد سوم که به پیروزی لشکر اسلام انجامید در آنجا واقع شد.
  • ـ اشاره است به آیه 103، سورۀ آل عمران.
  • ـ اشاره به حدیث نبوی، بحارالانوار، ج27، ص68.