سخنرانی
مخالفت قدرت ها با نهاد روحانیت ـ توصیه هایی به ائمه جمعه
سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان (مخالفت قدرت ها با روحانیت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 آذر ‭1360

زمان (قمری) : 15 ص‍ف‍ر ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 424

موضوع : مخالفت قدرت ها با نهاد روحانیت ـ توصیه هایی به ائمه جمعه

زبان اثر : فارسی

حضار : ائمه جمعه استان سمنان

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان (مخالفت قدرت ها با روحانیت)

سخنرانی 

‏زمان: صبح 21 آذر 1360 / 15 صفر 1402 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مخالفت قدرتها با نهاد روحانیت ـ توصیه هایی به ائمه جمعه ‏

‏حضار: ائمه جمعه استان سمنان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

شهید دستغیب، مرد وارسته و معلم اخلاق

‏     ‏‏من از آقایان متشکرم که اظهار لطف کردند و آمدند اینجا که من زیارتشان کنم. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همۀ ما به همۀ شما توفیق عنایت کند که در این وقتی‏‎ ‎‏که همۀ قلمها و زبانها در همه جا و همۀ رادیوها و تلویزیونها در خارج از کشور به ضد‏‎ ‎‏اسلام و به ضد جمهوری اسلامی فقط به جرم اینکه اسلامی است، قیام کرده اند و اقدام‏‎ ‎‏می کنند، ما و شما و همۀ ملت ما بتوانند این بار سنگین را به منزل برسانند و احکام اسلام‏‎ ‎‏را ـ ان شاءالله ـ در این کشور اول و در سایر کشورها ـ ان شاءالله ـ بعدها به دست خود ملتها‏‎ ‎‏پیاده کنند.‏

‏     شما می دانید که آنکه بیشتر از همه مورد توجه قدرتهای بزرگ است روحانیت است‏‎ ‎‏و آنچه بیشتر هدف است برای آنها و تفاله های آنها که در داخل هستند روحانیت است و‏‎ ‎‏لهذا، می بینید که چه اشخاصی را بدون اینکه یک جرمی، یک خطیئه ای داشته باشند،‏‎ ‎‏فقط برای اینکه یک مسلمی هستند که هدایت می کنند مردم را، آنطور شهید می کنند. و‏‎ ‎‏لابد می دانید که دیروز مرحوم حجة الاسلام آقای دستغیب‏‎[1]‎‏ را به آن وضع ناگوار اینها‏‎ ‎‏شهید کردند. و دنبال هر پیروزی ای که برای کشور اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما‏‎ ‎‏تحقق پیدا می کند این طرفدارهای امریکا که خودشان را طرفدار خلق می دانند، اینها یا‏‎ ‎‏افراد کوچک و حتی طفلهای شیرخوار را هدف قرار می دهند یا اشخاصی که بخواهند‏

‏برایشان جرمی ثابت کنند، جز اینکه مردم را ارشاد می کنند، جرمی ندارند. آقای‏‎ ‎‏دستغیب را شاید شما آقایان کمتر بشناسید، لکن من می شناسم ایشان را. ایشان یک مرد‏‎ ‎‏وارسته به تمام معنا و معلم اخلاق، مرشد مردم و هر چه در صحبتهایش هست معنویات و‏‎ ‎‏دعوت به خدا و دعوت به اسلام است. مع ذلک، اینها بنایشان بر این است که آنهایی که‏‎ ‎‏بیشتر دعوت به اسلام می کنند آنها را بیشتر هدف قرار بدهند. از قراری که گفتند در‏‎ ‎‏اعلامیه ای که این مجاهدین فاسد، منافقین داده اند به افراد خودشان، این است که معمم‏‎ ‎‏را بکشید، هر معممی دیدید دیگر سؤال نکنید که این چه کرده، این عمامه خودش جرم‏‎ ‎‏است. و این عمامه جرمی است که در سابق هم بود این جرم و لهذا، هدف نوکرهای‏‎ ‎‏انگلیس هم در سابق همین بود که این عمامه را از بین بردارند و هر چه صالحتر، بیشتر باید‏‎ ‎‏از بین برود. و نکته اش هم این است که آن چیزی که آنها از آن می ترسند از اسلام است و‏‎ ‎‏آن چیزی که باز تشخیص دادند این است که اینها داعی اسلام هستند و اینها به مردم‏‎ ‎‏اسلام را یاد می دهند و دعوت می کنند مردم را به اسلام؛ از این جهت، بیشتر از سایر‏‎ ‎‏طوایف مورد نظرشان هست و هدفشان.‏

از بین بردن علما، برای استثمار مستضعفین

‏     ‏‏آقایان باید توجه کنند که مسائل اینطوری مخصوص به زمان ما نیست. از صدر اسلام‏‎ ‎‏تا حالا هدف، هدف مستکبرین همین بوده است که برای چاپیدن مستضعفین، آنهایی که‏‎ ‎‏طرفدار آنها هستند که علمای بلاد هستند، آنها را از بین ببرند. این یک سیره ای بوده‏‎ ‎‏است از آنها و سنت سیئه ای بوده است از آنها و ما باید به آنچه تکلیفمان هست عمل‏‎ ‎‏بکنیم. و بحمدالله الآن هر چه از این فسادها واقع می شود و هر چه از این جنایات واقع‏‎ ‎‏می شود، مردم بیشتر توجه به عمق مسئله پیدا می کنند.‏

‏     اگر آن وقت این گروههای فاسد می توانستند یک دسته ای را بازی بدهند به اینکه ما‏‎ ‎‏برای خلق داریم کار می کنیم و می خواهیم اشخاص فاسد را از بین ببریم و این حکومت،‏‎ ‎‏حکومت فاسد است، کم کم دارند خودشان مسائل خودشان را رو می کنند و خودشان‏

‏روابطشان را با عراق، روابطشان را با دمکرات طرف غرب و روابطشان را با حتی‏‎ ‎‏انگلستان دارند کم کم ظاهر می کنند و بحمدالله اینها دیگر آبرویی ندارند. این‏‎ ‎‏خرابکاریها هم یک قدرتی نیست؛ خوب، یک دزدی می تواند بیاید یک خانه ای را‏‎ ‎‏آتش بزند، اینها الآن مَثَلشان مَثَل همان دزدها هست که گاهی خرابکاری می کنند. دیگر‏‎ ‎‏کار دیگر از اینها برنمی آید و اینها پیش ملت ما دیگر آبرویی ندارند و خرابکاریهایی که‏‎ ‎‏می کنند شاید برای تشفی باشد و الاّ می دانند خودشان هم که کاری از این ساخته نیست.‏‎ ‎‏حکومتی از بین نخواهد رفت به واسطۀ انفجار. من امیدوارم که آن چیزی که همیشه من‏‎ ‎‏مورد نظرم بوده و به طبقات علمایی که تشریف می آوردند اینجا عرض می کردم این‏‎ ‎‏است که آقایان متوجه باشند که خدای نخواسته یک وقتی از بعضی جوانهای طلبه ها و‏‎ ‎‏اینها یک چیزی صادر نشود که بهانه دست آنها بیاید. حالایی که هیچ کاری نمی کنید جز‏‎ ‎‏صلاح و جز ارشاد مردم، دارند برای شما می گویند. حالایی که این حکومت جز دفاع از‏‎ ‎‏حق کاری نمی کند، هیچ وقت هجمه ای نکرده، دفاع است، مع ذلک، اینهمه در‏‎ ‎‏رادیوهای خارج و در خبرگزاریهای خارج گفته می شود و در خبرگزاریها، در رادیوها،‏‎ ‎‏در اینها، این همه فتوحی که برای ایران دارد حاصل می شود و اینطور پیشروی می کند، با‏‎ ‎‏اینکه در مقابل او همۀ قدرتها ایستاده اند، یا به سکوت می گذرانند یا می گویند ایران این‏‎ ‎‏جور گفته، عراق این جور گفته، ایران می گوید این، تاکنون هم معلوم نشده درست. با‏‎ ‎‏اینکه آمدند دیدند و بعضی از خبرگزاریها هم اطلاع دادند که نخیر، مسئله اینطوری،‏‎ ‎‏مع ذلک با شک تلقی می کنند یا سکوت می کنند از آن. این اخیر ـ که همین دیشب،‏‎ ‎‏پریشب باشد ـ یک همچو فتحی از برای ایران حاصل شده است، غالباً، اصلاً سکوت‏‎ ‎‏کرده اند، تا حالا صحبتش را نکرده اند که چه بوده؛ یک اشاره ای به اینکه اینها زیادتر‏‎ ‎‏دارند، زیادتر دارند فعالیت می کنند ـ و عراق هم گفته چطور ـ فوراً پشتش عراق را‏‎ ‎‏می آوردند که نه، عراق گفته است که ما چند هزار نفر از ایرانیان را کشته ایم و کذا. ‏

وعده پیروزی از طرف خدا

‏     ‏‏آن چیزی که بسیار مورد توجه آقایان باید باشد این است که مردم را ارشاد کنید. مردم‏

‏را اطمینان بدهید که پیروز هستند و خدای تبارک و تعالی وعده اش تخلف ندارد؛ وعدۀ‏‎ ‎‏پیروزی داده به کسی که برای خدا قیام می کند و نصرت می کند اسلام و دین خدا را. و‏‎ ‎‏جوانها را از اینکه خدای نخواسته یک وقتی به دام این اراذل بیفتند، باید خیلی تحذیر‏‎ ‎‏کنید. اینها در همه جا باز هم دارند ‏‏[‏‏توطئه می کنند‏‏]‏‏؛ اشخاصی که انحراف می خواهند‏‎ ‎‏حاصل کنند. جوانها و بچه ها هم زود انفعال پیدا می کنند از یک صحبتی و نمی گذارند‏‎ ‎‏آنها هم که مسائل ایران به آنها برسد؛ آنها را نمی گذارند گوش کنند به این مسائل. شما در‏‎ ‎‏نمازهای جمعه، در جماعات، سایر آقایان در جماعاتشان، در جُمعاتشان مردم را اطمینان‏‎ ‎‏بدهند که پیروزی هست برای شما. مردم هم بحمدالله حاضرند در صحنه و مادامی که‏‎ ‎‏اینطور انسجام هست بین مردم و گروههای مختلف، بین ارتش و مردم، بین روحانیون و‏‎ ‎‏ارتش، تا این محفوظ باشد، ایران محفوظ است، هیچ نمی شود که کاریش کرد. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که آقایان جدیت کنند مردم را دعوت به تقوا، دعوت به آرامش، دعوت به‏‎ ‎‏توجه به مسائل.‏

‏     و البته می دانید که مسئله، مسئلۀ سمنان تنها نیست که نارساییهایی هست، انقلاب‏‎ ‎‏است؛ پشت سر انقلاب نارساییها زیاد است، خصوصاً یک جایی که همه چیزش را داده‏‎ ‎‏بودند به غیر. آن نفت فراوان را بطور شاید رایگان دادند به خارج و اگر یک پولی هم به‏‎ ‎‏آنها دادند، خرج خودشان کردند و پولها را در خارج برای خودشان حفظ کردند و همۀ‏‎ ‎‏جهات ایران را وابسته کردند. همۀ جهات ایران را منحرف کردند و رفتند، فرار کردند. در‏‎ ‎‏یک همچو محیطی البته باید همه جدیت کنند که ان شاءالله ، اصلاح بشود و نباید توقع از‏‎ ‎‏این داشت که دولت بتواند یک همچو چیزی را زود انجام بدهد. دولت هم از خود مردم‏‎ ‎‏است و می دانید که یک دولتی که بخواهد یک کاری را عمداً بکند نیست. البته نارساییها‏‎ ‎‏من می دانم هست، نه اینکه فقط در شهر شما و استان شما، در همه جا یک مسائلی‏‎ ‎‏هست، اما باید با توجه دادن مردم به اینکه مردم هم امروز باید این کارها را با پشتیبانیشان‏‎ ‎‏از دولت انجام بدهند. امیدوارم که بزودی این مسائل حل بشود و ان شاءالله بازسازی‏‎ ‎‏بشود ایران، از آن فسادهایی که در آن بود، بکلی تطهیر بشود و بحمدالله تا حالا هم خیلی‏

‏شده است تا حالا هم خیلی کار برای مردم کرده اند و امیدوارم که بعدها که یک قدری‏‎ ‎‏آرامش پیدا بشود، زیادتر انجام بگیرد، عمده توجه مردم است و همراهی مردم است که‏‎ ‎‏بحمدالله تا حالا داشته اند و از این به بعد هم ان شاءالله ، خواهند داشت. و آقایان هم البته‏‎ ‎‏باید این پستهای ارشادی را تقویت کنید؛ صحبتهایتان را تقویت کنید، مردم را تقویت‏‎ ‎‏کنید. روحشان را دعوت به صلاح بکنید که اگر چنانچه صلاح در یک جامعه ای باشد،‏‎ ‎‏احتیاج به سلاح دیگر ندارد. خداوند همۀ شما را توفیق بدهد و همۀ ما را خدمتگزار برای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین قرار بدهد ان شاءالله .‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ شهید سید عبدالحسین دستغیب، نماینده امام و امام جمعه شیراز که به دست یک دختر منافق به شهادت رسید.