سخنرانی
رسالت و وظیفه سفارت خانه های جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (وظیفه سفارتخانه ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 دی‌ ‭1360

زمان (قمری) : 22 ربیع الاول ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 500

موضوع : رسالت و وظیفه سفارت خانه های جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : ولایتی، علی اکبر (وزیر امور خارجه) و معاونان و کارداران جدید

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (وظیفه سفارتخانه ها)

سخنرانی 

‏زمان: 28 دی 1360 / 22 ربیع الاول 1402 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران ‏

‏موضوع: رسالت و وظیفۀ سفارتخانه های جمهوری اسلامی ‏

‏حضار: ولایتی، علی اکبر (وزیر امور خارجه) و معاونان و کارداران جدید‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

رسالت خطیر سفارتخانه های جمهوری اسلامی

‏     ‏‏من از اوّلی که دولت جمهوری اسلامی تعیین شد، هر دولتی پیش آمد و‏‎ ‎‏وزیر خارجه ای تعیین شد راجع به سفرای خارجه و راجع به سفارتخانه هایی که در‏‎ ‎‏خارج داریم خیلی تأکید کردم به اینکه آنها باید اصلاح بشوند و می دانید که‏‎ ‎‏سفارتخانه ها در خارج که نمایندۀ جمهوری اسلامی هستند، باید طوری باشد که با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تطبیق بکنند. اگر بنا باشد که یک سفارتخانه ای در ـ فرض کنید که ـ‏‎ ‎‏یکی از بلاد خارجی طوری باشد که با جمهوری اسلامی نسازد از حیث کیفیت افرادش و‏‎ ‎‏کیفیت اداره اش، و وضع خود سفارتخانه اش و افعالی که در آنجا انجام می گیرد و‏‎ ‎‏مراودات و مراجعاتی که دارند اگر ـ خدای نخواسته ـ نسازد با جمهوری اسلامی، این‏‎ ‎‏سفارتخانه نبودنش بهتر است از بودنش؛ برای اینکه وقتی که بنا شد چیزی که نمایشگر‏‎ ‎‏یک دولتی است و نمایشگر یک جمهوری اسلامی است، آنجا برخلاف موازین‏‎ ‎‏اسلامی در او عمل بشود، ضررش بیشتر از نفعش است. این سفارتخانه ها در خارج باید‏‎ ‎‏جهات مربوط به دولت را عهده دار باشند و نمایشگر آن رژیمی باشند که آن رژیم‏‎ ‎‏خودش را اسلامی می داند.‏

‏     البته می دانید که سفارتخانه ها چه وضعی داشتند در دولت سابق؛ یعنی، در زمان‏‎ ‎‏پهلوی و خصوصاً زمان محمدرضا و سفارتخانه ها اگر در خارج باز به همان وضع‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ بخواهند باقی باشند، این سفارتخانه ها مضر به کشور اسلام هستند؛‏

‏یعنی، مضر به اسلام هستند؛ یعنی، بهانه دست آنهایی ‏‏[‏‏می دهد‏‏]‏‏ که می دانید که همۀ‏‎ ‎‏قلمهایشان الآن بر ضد ما هستند. قلمها و زبانها آن چیزهایی که نیست جعل می کنند و‏‎ ‎‏می نویسند و می گویند، اگر ـ خدای نخواسته ـ باشد دیگر معلوم است چه خواهند کرد. از‏‎ ‎‏این جهت، این یک وظیفۀ اسلامی و وظیفۀ ملی شما و ما هست که حفظ کنیم حیثیت‏‎ ‎‏اسلام را و حیثیت کشور خودمان را در هر جا که هستیم. این یکی از امور بسیار مهمی‏‎ ‎‏است که از اول من سفارش را کردم، لکن کمتر عمل شده است و من امیدوارم که حالا‏‎ ‎‏دیگر محذوراتی که اگر بوده است در داخل و خارج از بین رفته باشد.‏

ضرورت اصلاح در وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها

‏     ‏‏و ان شاءالله شما در خارج که می روید متعهد باشید به جهات اسلامی و کارمندهایی که‏‎ ‎‏در آنجا دارید، اشخاصی که در آنجا هستند، حتی آن کسی که آشپزی می کند، اینها باید‏‎ ‎‏اشخاصی باشند که انحراف نداشته باشند. اگر یکدفعه نمی شود اینها را تصفیه کرد تدریج‏‎ ‎‏می شود، با تدریج می شود که اینها را تصفیه کرد. و من از خدا توفیق شما را می خواهم در‏‎ ‎‏اینکه این خدمت بزرگ را شما انجام بدهید و چهرۀ جمهوری اسلامی را در آنجا به آن‏‎ ‎‏طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد و آن طوری که هست و ان شاءالله ، بعدها‏‎ ‎‏خواهد شد. شما هم در آنجا نمایشگر این چهرۀ اسلامی باشید.‏

‏     و این را هم بدانید که وزارت خارجه از همۀ وزارتخانه ها مسئولیتش زیادتر است؛‏‎ ‎‏برای اینکه با خارج سر و کار دارد، در داخل ممکن است که یک چیزهایی ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏واقع بشود ولو نباید واقع بشود، اما ضررش کمتر از آن چیزی است که در خارج واقع‏‎ ‎‏می شود. اگر وزارت خارجه اصلاح نشود تقریباً می شود گفت جمهوری اسلامی رو به‏‎ ‎‏شکست می رود. در این جهت هم وزارت خارجه در اینجا که باید هر طوری شده است،‏‎ ‎‏به هر مقداری که امکان دارد دنبال این باشند که رو به رشد و ترقی و تعالی اسلامی برود و‏‎ ‎‏هم آقایانی که از اینجا به عنوانی می روند در خارج، آنها هم دنبال این باشند که هر کدام‏‎ ‎‏در هر جا هستند، آن سفارتخانه را به آن اندازه ای که می توانند اصلاحش بکنند. سفرایی‏

‏که در خارج هستند باید آنها دیگر متعهد باشند و چنانچه ـ فرض کنید که ـ یک کسی هم‏‎ ‎‏به آنجا می رود سفیر نیست، لکن سفیر دارد آنجا، اینها باید توجه کنند که آن سفیر چه‏‎ ‎‏می کند، وضعش چطوری است، آن وقت به وزارت خارجه اطلاع بدهد. در هر صورت‏‎ ‎‏یک تکلیف سنگینی هست ولی باید بشود. باید با این همه تبلیغاتی که در خارج به ضد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می شود و می تراشند و می گویند ـ ملاحظه کرده اید رادیوها همه‏‎ ‎‏مشغول هستند به جعل اکاذیب و چیزهایی برخلاف ـ شماها باید آن قدری که بتوانید‏‎ ‎‏تبلیغ کنید اسلام را در آنجا، تبلیغ کنید جمهوری اسلامی را در آنجا. باید البته هر جایی‏‎ ‎‏که تشریف می برید یک نشریه داشته باشید که مسائلتان را بگویید. دروغهایی را که در‏‎ ‎‏رادیوها گفته می شود شما بنویسید و بگویید. اگر یک وقت ـ مثلاً فرض کنید که ـ یک‏‎ ‎‏جایی بود که صحبتی باید بشود صحبت کنید برای مردم. یا نشریه هایتان باید آنطور باشد‏‎ ‎‏که نقاط دروغی که آنها به ما می بندند آنها را شما بررسی کنید و جواب بدهید به آنها.‏

‏     و من امیدوارم که موفق باشید و ان شاءالله ، بزودی همۀ جهات جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏اصلاح بشود و درست بشود. ان شاءالله ، همۀ وزارتخانه ها و همۀ ادارات این جمهوری‏‎ ‎‏موافق آنطور که خدای تبارک و تعالی فرموده اند باشد. خداوند همۀ شما را حفظ کند.‏‎ ‎‏موفق باشید و مؤید ان شاءالله . ‏

‎ ‎