پیام
پیشرفت های معجزه آسای انقلاب اسلامی ـ پیروزی در جبهه های نبرد ـ بیان جنایات منافقین
پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (پیشرفت های انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 اس‍ف‍ن‍د ‭1360

زمان (قمری) : 24 جمادی الاول ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 125

موضوع : پیشرفت های معجزه آسای انقلاب اسلامی ـ پیروزی در جبهه های نبرد ـ بیان جنایات منافقین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (پیشرفت های انقلاب)

پیام

‏زمان: 29 اسفند 1360 / 24 جمادی الاول 1402‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پیشرفتهای معجزه آسای انقلاب اسلامی ـ پیروزی در جبهه های نبرد ـ بیان جنایات‏‎ ‎‏منافقین‏

‏مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‏     خواهران و برادران عزیز و متعهد! مرقوم شریف واصل، توفیق و سلامت و سعادت‏‎ ‎‏شما جوانان محترم را از خداوند متعال خواستار است. سه سال از آغاز جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏و تدفین ستمشاهی 2500 ساله می گذرد، و این طفل نوزاد با مواجه بودن با توطئه ها و‏‎ ‎‏خرابکاریها و جنایتها و خیانتهای عناصر داخلی و قدرتهای بزرگ شیطانی و دولتهای‏‎ ‎‏سرسپردۀ منطقه و غیرمنطقه ره صدساله رفته و با دست قدرت مطلقۀ الهی، انقلاب‏‎ ‎‏شکوهمند ملت مظلوم و تحت ستم و شکنجۀ ایران تمام موانع را از سر راه برداشته و‏‎ ‎‏توطئه ها را خنثی نموده است. با اینکه اکثر بوقهای تبلیغاتی و مطبوعات در خدمت‏‎ ‎‏مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی هستند و در طول مدت انقلاب و بویژه در سالهای‏‎ ‎‏اخیر با تمام شیوه ها برای کوبیدن این رژیم نوپا از هیچ تهمت و دروغ و ناسزا و‏‎ ‎‏شایعه پراکنی کوتاهی نکرده اند، و شاید در مقابل این دشمنان مقتدر هر رژیمی بود در‏‎ ‎‏هم ریخته و ساقط شده بود، ولی انقلاب اسلامی به طور معجزه آسایی به راه خود ادامه‏‎ ‎‏می دهد، و بسیاری از مسلمانان و مستضعفان جهان را بیدار نموده است. و امید آن است‏

‏که یک انقلاب عمیق عمومی در سراسر جهان در مقابل جهانخواران ضد بشریت تحقق‏‎ ‎‏یابد. انقلاب ایران با قدرت به پیش می رود و هر روز انسجام و استحکامش فزونی‏‎ ‎‏می یابد و مخالفانش با شکست مواجه می شوند.‏

‏     نکتۀ مهم پس از فضل خداوند متعال که پشت و پناه مظلومان است، خصوصاً آنان که‏‎ ‎‏برای رفع ظلم و کوتاه کردن دست جنایتکاران بین المللی فداکاری می کنند و جوان‏‎ ‎‏می دهند، مردمی بودن این انقلاب است، و بزرگترین نقش آن ایمان راسخ به خدای‏‎ ‎‏بزرگ و به پیروزی است. و شما عزیزان که نقش مهمی در خنثی نمودن تبلیغات دروغین‏‎ ‎‏و تهمتهای بی پایه را بر عهده دارید با اعتماد به فضل و یاری خداوند متعال به راه خود‏‎ ‎‏ادامه دهید و چون مقصد، اقامۀ عدل و قسط است، از پیشامدها نهراسید. ‏

‏     خواهران و برادران من! مشکلات زیاد شما را در آن محیط احساس می کنم، چنانچه‏‎ ‎‏شما هم مشکلات ما را حس می کنید؛ لکن هر دو می دانیم که راه ما حق است و همه در‏‎ ‎‏مقابل باطل ایستاده ایم و با صبر و استقامت، حق بر باطل پیروز است، و خداوند وعدۀ‏‎ ‎‏پیروزی را داده است و امیدوارم که زمان آن نزدیک باشد. ما کوشش داریم که تبلیغات‏‎ ‎‏خود را گسترش داده و نیز با همۀ گرفتاریها در این امر مهم به فعالیت برخیزیم، و همۀ ما و‏‎ ‎‏شما که دارای یک مقصد و ایده هستیم، باید برای رسیدن به آن تمام توان خویش را به‏‎ ‎‏کار بریم. و خوب است که این نکته را تذکر دهم، تبلیغات بسیار عظیم دشمنان ما چون با‏‎ ‎‏اختلاف زیاد و تناقض گوییها انجام گرفته و می گیرد، گمان نمی کنم تأثیر چشمگیری‏‎ ‎‏داشته باشد ـ والأمر الی الله . چنانکه دیدیم و دیدید که در پیروزی عظیمی که هفتۀ قبل‏‎ ‎‏برای رزمندگان شجاع و متعهد ما در فتح مبین به دست آمد ـ که حجم آن را با تمام‏‎ ‎‏کوشش تاکنون نتوانسته اند به دست آورند و به ملت عرضه کنند ـ و نیز اسلحه و مهماتی‏‎ ‎‏که از دشمن به غنیمت گرفته شده و آنچه از آنان منهدم شده به قدری زیاد است که مدتی‏‎ ‎‏وقت لازم دارد تا شمارش نموده و یا جمع آوری نمایند، و همچنین عدد کشتگان فریب‏‎ ‎‏خورده باز به طور کامل به دست نیامده، و اسیران و پناهندگان به قدری زیادند که تخلیۀ‏‎ ‎‏آنان به مرکز هنوز میسر نشده و بیش از چهارده هزار نفر تاکنون به تهران فرستاده شده‏

‏است. و آنچنان شکست آشکاری به دشمن وارد کرده اند که در تاریخ جنگها بی نظیر و‏‎ ‎‏کم نظیر بوده است. با همۀ اینها و رانده شدن دشمن تا مرز عراق، بوقهای تبلیغاتی بزرگ‏‎ ‎‏جهان تا مدتی از آن یا ذکری نکردند و یا از پیروزی صدامیان داد سخن دادند، تا آنکه‏‎ ‎‏رسوایی آنان برملا شد و پس از آمدن خبرنگاران، مقداری از پیروزیها مخابره شد. با این‏‎ ‎‏وصف رسانه ها با موذیگری به زبان درآمدند و ضمن انعکاس بعضی ابعاد آن، از فرمان‏‎ ‎‏صدام برای عقب نشینی به انگیزۀ آرایش جدید سخن به میان آوردند. و اینجانب گمان‏‎ ‎‏می کنم این رسوایی مفتضحانه که برای رسانه های گروهی دشمنان انسانیت در این جنگ‏‎ ‎‏بویژه در چند جبهه از قبیل آبادان و بستان و از همه مهمتر در فتح المبین به بار آمد، برای‏‎ ‎‏ملت ایران یکی از پیروزیهاست.‏

‏     و مسئلۀ دیگری که باید برای شما تذکر دهم این است که شما برادران و خواهران اگر‏‎ ‎‏گفتار و کردار گروهکهای منحرف بویژه گروه منافقین را بررسی نمایید، متوجه می شوید‏‎ ‎‏که آنها از زمانی که با عده ای از علمای اعلام مثل حضرت حجت الاسلام و المسلمین‏‎ ‎‏آقای منتظری و دیگر دوستان زندان بوده اند، تا وقتی که ملت پیروز شد و به برکت‏‎ ‎‏مجاهدات ملت شجاع نجات پیدا کردند، و نیز در طول این سه سال با چه چهره های‏‎ ‎‏مختلف و کردار و اقوال متضاد با ملت شریف مواجه بوده و هستند. با یک بررسی کوتاه‏‎ ‎‏می توانید از عقاید التقاطی آنان، بلکه عقاید متضاد با اصول اسلامی و رفتار و کردار‏‎ ‎‏گوناگون منافق گونۀ آنان، اگر تاکنون آگاه نشده اید، آگاه شوید. ما از نزدیک مشاهده‏‎ ‎‏نموده و می نماییم که این مدعیان اسلام، با عقاید و اصول اسلامی مخالفند، و این مدعیان‏‎ ‎‏مجاهدت برای خلق، چه جنایاتی که مرتکب نشده اند؛ از قیام مسلحانه و کشتار مردم‏‎ ‎‏بیگناه کوچه و بازار تا آتش سوزیها و انفجارها و ترورها ـ که اکثراً کودکان و زنان و مردان‏‎ ‎‏مستمند و مظلوم طعمۀ جنایات غیر انسانی آنان بوده اند و اکنون نیز ادامه دارد ـ و از‏‎ ‎‏ابتدای پیروزی انقلاب اینان در صدد به دست گرفتن قدرت بوده اند. و از پادگانها و‏‎ ‎‏کلانتریها بیت المال مسلمین را، از مهمات تا انواع سلاحهای کوچک و بزرگ به غارت‏‎ ‎‏برده و با دزدی از بانکها و دهها جنایت در سرتاسر کشور، خانه های تیمی تدارک دیده و‏

‏با قیمتهای زیاد اجاره کرده و مراکز خیانت به ملت را هرچه بیشتر تقویت نمودند، که‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی با قوای مسلح و پشتیبانی ملت اکثر آنها کشف شده است. و از هر چیز‏‎ ‎‏جنایت بارتر، گول زدن دختران و پسران کم سالِ ناآگاه و به فساد کشاندن آنها و همچنین‏‎ ‎‏وادار نمودنشان به ترور و آتش سوزی است که به خواست خداوند، بسیاری از آنان از‏‎ ‎‏فریبکاری همدستان خود مطلع شده و توبه نموده اند. برادران و خواهران محترم! این‏‎ ‎‏تذکرات برای آن است که از جوانان و دوستان کم اطلاع خود جلوگیری نمایید که با این‏‎ ‎‏گرگانِ در لباس آدم و جنایتکاران با اسم اسلام راستین، معاشرت ننموده و کوچکترین‏‎ ‎‏تماسی نگیرند. اینان که از امپریالیزم انتقاد سرسختانۀ منافق گونه می کردند، اکنون معلوم‏‎ ‎‏شد که چهرۀ واقعی آنان چه چهرۀ کریهی است. و امروز به خوبی روشن است که اینان به‏‎ ‎‏دامان امپریالیستها پناهنده و با کمک آنان به توطئه علیه جمهوری اسلامی برخاسته اند و با‏‎ ‎‏شایعه سازی و دروغ پردازی می خواهند جوانان معصوم را به دام بکشند و با استفاده از‏‎ ‎‏خون مظلومان و گول خوردگان، اوامر اربابانشان را اجرا کنند.‏

‏     شما دوستان، به حسب وجدان و شرع مطهر موظفید هر قدر می توانید جرایم ایشان را‏‎ ‎‏فاش کنید و نگذارید جوانان که ذخایر ملتند در دام آنان افتند. و شما بدانید که اگر ما در‏‎ ‎‏تحت لوای اسلام و پرچم توحید باشیم، از آسیب دشمنان مصون خواهیم بود. امروز‏‎ ‎‏چون گذشته همۀ بدبختیهای مسلمانان، از تفرقه و عدم اجتماع در زیر پرچم پرافتخار‏‎ ‎‏اسلام است. پیروز باشید و خداوند یارتان باد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏29 اسفند 60‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ صحیفۀ نور ج 16، ص 113 در ذیل تاریخ 15 / 1 / 61 درج کرده است؛ ولی تاریخ مندرج در نسخۀ خطی 29 / 12 / 60 می باشد. تاریخ 15 فروردین، زمان قرائت پیام امام خمینی در اجلاس سالانۀ اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بوده است؛ نه تاریخ نگارش پیام.