بیانات
لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی
بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 دی‌ ‭1362

زمان (قمری) : 6 ربیع الثانی ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 294

موضوع : لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی

زبان اثر : فارسی

حضار : کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)

بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)

بیانات

‏زمان: صبح 20 دی 1362 / 6 ربیع الثانی 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی ‏

‏حضار: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ...قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت‏‎ ‎‏نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در‏‎ ‎‏حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.‏

‎ ‎