امام خمینی در توصیه های خویش توجه به زیردستان را به صورت ویژه مورد توجه و عنایت خویش قرار داده و فرموده اند:
و چیز دیگری که می خواهم به ملت عرض کنم این است که توجه داشته باشند که در این ایام سال نو بسیاری از مستمندان، بسیاری از مستضعفین هستند که برای سال نویِشان مثلًا نتوانسته اند آن چیزهایی را که می خواسته اند، بچه هایشان می خواستند، تهیه کنند. آنهایی که دارند به اینها کمک بکنند. و این جمعیتهایی که هستند از ایتام، از فقرا، از مستمندان، از مستضعفین، از اینها، به اینها رسیدگی بکنند تا ان شاء الله خداوند سال نو را بر همه ما و بر همه مسلمین و بر همه امت اسلامی مبارک کند. خداوند به همه شما تأیید عنایت کند. (صحیفه امام، ج ‏۱۲، ص: ۲۰۰ - ۲۰۱)
ایشان نسبت به رعایت حال و حقوق زیردستان آنچنان بودند که خانم حدیدچی می گوید:
روزی بر حسب اتفاق که تعداد میهمانان منزل امام زیاد شده بود، پس از صرف غذا و جمع کردن ظروف، دیدم که امام به آشپزخانه آمدند. چون وقت وضو گرفتنشان نبود،... پرسیدم: «چرا امام به آشپزخانه آمدند؟» امام فرمودند: چون ظروف امروز زیاد است، آمدم کمکتان کنم. (برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج ۲، ص ۲۰۱)
منبع: (آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی؛ ص ۹۹ – ۱۰۱)

. انتهای پیام /*