کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی

ریاست کنگره : دکتر حسن حبیبی

دبیر کنگره : دکتر علی محمد حاضری

زمان برگزاری : 10 الی 12 مهرماه سال 1378

مکان برگزاری : تهران ، محل اجلاس سران کنفرانس اسلامی

 

 

با توجه به اینکه شناخت و تحلیل دقیق و عملی انقلاب اسلامی ایران یک نیاز و ضرورت جدی است و در دو دهه گذشته اندیشمندان فراوانی را در سراسر جهان به خود مشغول داشته است، کمیته علمی ستاد یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره) با مشارکت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) تصمیم به برگزاری کنگره بین‌المللی تبیین انقلاب اسلامی گرفت. در عین حال بررسی اندیشه‌های حضرت امام خمینی(س) به عنوان معمار این حرکت عظیم مهمترین هدف شکل‌گیری این کنگره بود.اندیشه سیاسی امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی و مسائل بین المللی، وجوهی از رهبری امام خمینی (س) ، انقلاب و چالش با واقعیت‌ها، تبیین و تحلیل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب از محورهای اصلی این همایش بود.

 

 

مجموعۀ مقالات کنگرۀ بین المللی امام خمینی و تبیین انقلاب اسلامی(2جلد)

خلاصۀ مقالات کنگرۀ بین المللی امام خمینی و تبیین انقلاب اسلامی

 

. انتهای پیام /*