کنگره بین‏المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی

دبیر کنگره : دکتر احمد احمدی

زمان برگزاری : 11 الی 13 خرداد ماه سال 1376

مکان برگزاری : تهران ، دانشگاه تهران

 

 

 

محورها و موضوعات مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیای تفکر شامل تعاریف و مفاهیم، افق معرفت دینی و کاربردهای آن نزد امام خمینی (س)، امام خمینی (س) و بیداری مسلمین، امام خمینی (س) و اندیشه پیوند دین و سیاست، امام خمینی (س) و آینده و جهان اسلام و امام خمینی (س) و تجدید حیات اندیشه دینی در جهان بوده است.

 

مجموعۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی(جلد اول)

مجموعۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی(جلد دوم)

خلاصۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (به 3 زبان)

تأملی بر احیاء تفکر دینی - مجموعه مصاحبه‌ها و میزگردهای اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی

. انتهای پیام /*