مجله کودک 399 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان کودکان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام «ره» شرح روی جلد سایه های سوگ روی جلد تعدادی شمع سفید با روبان های مشکی می بینید . پشت جلد سایه های این شمع ها آمده است. آیا میتوانید هر شمع را به سایه ی خودش وصل کنید ؟ آیا شمع بدون سایه ای هم هست ؟ کدام شمع؟! Ÿ مدیر مسؤول : مهدی ارکانی Ÿ سردبیران: افشین علاء - سیامک سرمدی Ÿ مدیر هنری :احمد قائمی مهدوی Ÿ تصویرگر: حامد کمالی Ÿ مدیرداخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Ÿ عکس :امیر محمدلاجورد Ÿ حروفچین : نیرالسادات والاتبار Ÿ توزیع و امور مشترکین: محمد رضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن: 66706833 نمابر : 66712211 کتاب کامل کتاب در مجله تمبر فهرست مطالب کتاب در مجله s تمبرهای منطقه خلیج فارس s تمبرهای افغانستان وایران .s.... جلد بیست ویکم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 2