مجله کودک 399 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند ترسیدم اگر گریه کنم، برای غیر خدا گریه کنم پس از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی، پسر ارشد حضرت امام (س)؛ در مسجد هندی نجف اشرف مجلس فاتحه گذاشته بودند . روضه خوان مجلس سید جواد مبشّر نقل می کند که در این مجلس که حضرت امام هم در ان شرکت کرده بودند ، روضه ی حضرت علی اکبر (ع) را خواند و هفت بار هم درمنبر به این روضه اشاره کرده بود، اما امام با نهایت آرامش در Ÿ موضوع تمبر: ذخایر نفت مسقط و عمان Ÿ قیمت : 25 واحد Ÿ سال انتشار : 1969

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 4