مجله کودک 399 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 11

که به آن دور گیری میگویند. · تذهیب کشیدن کار سختی است؟ به دقت و حوصله بسیار زیادی احتیاج دارد. · کشیدن هر تذهیب چقدر زمان می برد؟ بستگی به اندازه کارومیزان پر کاری آن دارد. گاهی وقتها ممکن است یک کار تذهیب ماه ها وقت ما را به خود اختصاص دهد آن هم در شرایطی که هر روز چهار تا پنج ساعت روی آن کارشود. گاهی هم باید بیشتر کار کردچرا که ممکن است کاری را سفارش گرفته باشیم و مجبور باشیم درزمان مشخصی آن را به سفارش دهنده تحویل دهیم. · اگرمدتی کار سفارشی نداشته باشید چه می کنید؟ اگر چه تذهیب هنری برای آرایش آثار دیگر است اما به هر حال من به طور مداوم تذهیب کارمی کنم حتی اگر سفارشی برای این کار نداشته باشم. خیلی وقت ها ممکن است طرح هایی به ذهن ما برسدو دوست داشته باشیم آنها را اجرا کنیم. گاهی هم حجم سفارش آ نقدر بالاست که به راحتی و به تنهایی از عهده انجام آن بر نمی آییم. اخیراً سفارشی از طرف وزارت آموزش و پرورش داشتیم که باید برای مجموعه خط های یکی از استادان خوشنویسی تذهیب می کشیدیم. حدود سه ماه. نُه نفر به صورت گروهی کار کردیم و برای صد اثر خط، صد تذهیب فراهم کردیم. اگر می خواستیم به تنهایی این کار را انجام دهم بیش از دو سال طول می کشید. · کار گروهی برای چنین مجموعه هایی آیا در نهایت کاری یکدست عرضه می کند؟ خیلی از کارهایی که من انجام داده ام به صورت گروهی بوده است. اگر نظارت کافی وجود داشته باشد کار می تواند یک دست شود. در کاری که انجام شد سرپرستی دیگر اعضای گروه را برعهده داشتم. ایجاد هماهنگی بین اعضای یک گروه کار چندان سختی نیست. نمونه ای کشیده می شود و از آنها خواسته می شود مانند آن نمونه کار کنند و یا از همان رنگ بندی ها در کارشان استفاده کنند و آنها آنقدر توان مند هستند که بتوانند این کار را انجام دهند. ضمن اینکه گاهی هم به عمد قرار نیست که مجموعه ای یک دست عرضیه شود و قرار است کار متفاوتی صورت بگیرد. · کارهای خودتان را می پسندید؟ خیلی سخت است که آدم از کارش راضی شود. از طر فی اگر به این مرحله برسیم میتوانیم بگوییم به انتهای کار رسیده ایم در حالی که انتهایی نمی توان برای آن تصور کرد. خلاقیت ، نوآوری و فکر تازه چیزی است که باید همواره در پی آن باشیم و گرنه کارما هر چقدر هم که زیبا باشد باز به نوعی تکرار کارهایی محسوب می شود که از گذشته صورت گرفته است. Ÿ موضوع تمبر: سازمان ملل ( چاپ فجیره امارات) Ÿ قیمت : 25 واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 11