مجله کودک 399 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 18

رایانه است و سیستم عامل آن Linux Mint رایانه ها بدون سیستم عامل خود حرفی برا گفتن ندارند و خیلی زود به یک مکعب پلاستیکی یا فلزی تبدیل می شوند . بگذارید کمی به عقب باز گردیم . به زمانی که رایانه ها با شکل امروزی خود خیلی تفاوت داشتند . ابزاری بسیار بزرگ که برای کار کردن با آنها باید زبان ماشین را بلد بودید تا می توانستید این هیکل های گنده را به انجام کاری وادار کنید. زبان ماشین هم در آن سال ها چیزی بود مانند کارت هایی که روی آنها سوراخهایی درست شده بود مثل نوار وارد دستگاه می شد. به دلیل سختی این کار ، انسان با سخت افزار که همان قطعات الکترونیکی رایانه هستند، نمی توانست به راحتی ارتباط برقرار کند . زیرا اصولاً رایانه فقط زبان ماشین سرش می شدو نه چیز دیگر. همینطور که رایانه ها کار برد بیشتری پیدا کردند . انسان به فکر افتاد که ارتباط راحت تری بین خود و رایانه برقرار کند . به این خاطر، واسطه ای بین این دو یعنی انسان و رایانه طراحی کرد که به نام سیستم عامل پایه عرصه گذاشت. به طور ساده می توانیم بگوییم که سیستم عامل رابط انسان است یا سخت افزار Applications All Applications Favorites All Amaarck Accessories Appearance Graphics Alton CD Intermit Assistive Technology pr… Office Calculator Sound & video Character Map system Tools Dictionary Preferences Disk Usage Analyzer Administration Eerily Firebox Web Browsed Ÿ موضوع تمبر: نیروی اتم ( افغانستان ) Ÿ قیمت : پنجاه واحد Ÿ سال انتشار : 1958

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 18