مجله کودک 399 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 20

مردی که در چشمان او طوفان مقدر بود مثل غزل های خدا ناب و مطهر بود چیزی شبیه آسمان در دستهایش داشت با لطف او آبادی ما باز هم تر بود Ÿ موضوع تمبر: حیات وحش افغانستان Ÿ قیمت : 2 واحد Ÿ سال انتشار : 1962

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 20