مجله کودک 399 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 25

نقطه ها را به هم وصل کن اگردوست داری این نقاشی را رنگ آمیزی کنی، کافی است قلم برداری و اول از شماره 1 تا 50 را به هم وصل کنی .بعد ، می توانی تصویر را به دلخواهت رنگ آمیزی کنی. پاسخ سرگمی شماره گذشته عبور از دایره Ÿ موضوع تمبر: اولین تمبر دولتی ایران Ÿ قیمت : 5 قران Ÿ سال انتشار : 1868

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 25