مجله کودک 399 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 26

شعرهای ناتمام محمد کاظم مزینانی شعرهایم نا تمام است مثل سنگی تویِ جاده جاده ها را می دوم من روز و شب پای پیاده **** خسته ام از شعر گفتن شعرهایم نا تمام است پیش من زیباترین شعر حرف های بی کلام است **** می توان یک عمر باگل همنشین شد ، شعرها گفت می توان مانند یک سنگ شعرهایی بی صدا گفت Ÿ موضوع تمبر: احمد شاه قاجار Ÿ قیمت : سی تومان Ÿ سال انتشار : 1880

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 26