مجله کودک 399 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 27

**** می توان با سبزه ها داشت پیک نیکی شاعرانه می شود هر شعر باشد جیک جیکی شاعرانه **** می توان در شعر پر بود از نماهای بهاری می توان با باد انداخت عکس های یادگاری **** می توانم من ... ولی حیف شعرهایم جان ندارند شعرهای این چنینی مزه ی باران ندارند **** شعر یعنی آسمان را در دل خود ای دادن عصر با خورشید مُردن صبح با یک بوسه زادن **** شعر یعنی در شبی تار عنکبوتی را شنیدن پرشدن از هرچه فریاد هر سکوتی را شنیدن **** می توانم من، ولی حیف شعرهایم ناتمام..... Ÿ موضوع تمبر: تمبر دوبار چاپ شده قاجار Ÿ قیمت : 12 شاهی Ÿ سال انتشار : 1908

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 27