مجله کودک 79 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 3

د مثل دوست غزل­های سعدی ، با صدای بچّه­ها زیباست من، شاعران بزرگ دیگری هم آمدند که در این کار، موفق بوده­اند.کسانی مثل حافظ، صائب، بیدل، جامی، پروین اعتصامی، نیما یوشیج، شهریار و ... امیدوارم شما بچه­های باهوش و خوش ذوق، در کنار مجلّه­ها و کتابهایی که مخصوص خودتان منتشر می­شود، کارهای این بزرگان را هم بخوانید. «بوستان» و «گلستان» مرا هم بخوانید و با کمک بزرگترها، از مطالب آنها استفاده کنید. راستی، خانۀ من در شیراز،چشم انتظار شماست. دلم می­خواهد همۀ شما بچّه­ها به دیدار بیایید و در باغ سبز خانه­ام، مثل بلبلان نغمه­خوان شعرهایم، این سو و آن سو بپرید. دوست دارم غزل­هایی را که سروده­ام، با صدای قشنگ شما بچّه­ها بشنوم. دوستدار شما، سعدی من «سعدی» هستم، سعدی شیرازی،فرزندانم در مجلّه دوست، از من خواسته­اند نامه­ای به کودکان ایران بنویسم. من هم با کمال میل، قبول کردم. چرا که شما کودکان نازنین ایرانی را از دلو جان دوست دارم. این روزها همکهبرای من بزرگداشت گرفته­اند، دوست دارم کمی با شما درد دل کنم. بچه­های من! می­دانم که در کتاب­های درسی شما، از شعرها و نثرهای من زیاد استفاده شده است. امیدوارم از خواندن آنها لذّت ببرید. امّا به نظر من، این کافی نیست. من انتظار دارم که پس از خواندن آثارم ،دربارۀ آن فکر کنید. خودتان هم قلم بردارید و سعی کنید مثل من، ساده و روان بنویسید. من سعی کرده­ام زبان شیرین فارسی را به زیباترین شکل، جاودانه کنم. حیف است که از زیبایی­های این زبان شیرین،غافل بمانیم و نوشته­های ماندگاری از خودمان باقی نگذاریم. البته بعد از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 3