مجله کودک 79 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 18

از حرف تو ناراحت شد این نی نی فینقلی که هنوز عقل نداره بچه­ها نی نی رو اذیت نکنیدها! اَه ه ه بی تربیت اوووه ... اوووه ،بچۀ لوس، اووه ، به مامانی می­گم ... بابایی ! ... اوووه! این فینقلی حرف می­زنه حرفهای بی­تربیتی هم می­زنه چیه عزیزم چی شده؟ گرسنه­ات که نیست. کی تو رو گریه انداخت او که گریه نمی­کنه، حرف بد می­زنه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 18