مجله کودک 79 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 32

بازی دوست بازی نظامی روی جلد این شماره را ،به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی،به یک بازی نظامی اختصاص داده­ایم. همان طور که می­بینید، مراسم یک رژه نظامی روی جلد این هفته را تشکیل می­دهد. در این رژه، نیروهای مختلف نظامی: دریایی، زمینی، هوایی و .... شرکت کرده­اند. هر کدام از این لشگرها، لباس و مهمات مخصوص به خود را در رژه حمل می­کنند. این لباسها، وسایل و مهمات، نشان می­دهد که هر کدام به کدام نیروی نظامی تعلق دارند. قلم به دست بگیرید و با توجه به لباسها و وسایل هر گروه، شاخۀ نظامی آنها را مشخص کنید. ما برای راهنمایی شما نام این شاخه­های نظامی را آورده­ایم. کار شما فقط این است که مشخص کنید هر شاخه و گروه در کجای تصویر قرار گرفته­اند. نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، لشگر هوابُرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 32