مجله کودک 83 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 19

اون آجر رو از زیرش بردار ... آها خوب شد ... تندتر حیوون! تندتر حیوون! پی تی کو پی تی کو ... اما آخه ... نمی تونم ، خودش داره می دوه ... نگه دار زود باش! آی ی ی ... آی ی ی ... همه اش تقصیر توئه به مامانی می گم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 19