مجله کودک 83 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 28

قصه دوست اختلال در خط تلفن نوشته ولفگانگ اکه ترجمه سپیده خلیلی - الو ، آن جا اداره اموال گم شده است؟ من «کارل آُوِردیک» هستم... همین الان برای من اتفاق بدی افتاده. اتفاق بد یعنی چه ، بهتر است بگویم یک فاجعه ، چون همین الان فهمیدم که من ... (اختلال خط) گذاشته بودم ... البته می دانم که هنوز خیلی زود است ... لطفا؟ ... باید توصیف کنم؟ ... بله ، معلوم است که ... (اختلال خط) ... نه ، نه ، قفل ندارد ... آیا شما تا به حال ... (اختلال خط) ... با قفل دیده اید؟ ها ها ها ... لعنتی ، در ضمن من اصلاً حال خندیدن را ندارم ... آماده ام که مژدگانی قابل توجهی بپردازم ... فقط اجرت؟ ... آن هم قبول است ، اگر آن را دوباره به دست بیاورم ، ... بله ، در واقع هنوز نه ، در ضمن حرکت ... (اختلال خط) ... البته می شود خیلی راحت تر نشست. ولی واقعاً هنوز برای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 28