مجله کودک 211 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 211 صفحه 13

« ولادیمیر ایلیچ لنین » پسر آموزگار گمنامی بود که پس ازخواندن آثار « کارل مارکس » . مرام کمونیستی را پایه گذاری . او مدت ها درزندان بود و پس ازفعالیت زیادی که کرد. توانست انقلاب روسیه رابرپا کند و حکومت تزاری راسرنگون سازد. اوتاآخرعمررئیس دولت روسیه بود . عکسی که می بینند یکی ازمشهورترین حالت هایی است که از لنین ثبت شده است . درقرن گذشته و قبل ازفروپاشی شوروی سابق ، پیروان مرام کمونیستنی در سراسر جهان ، ازاین حالت و ژست لنین مجسمه ها و ازنقاشی های بسیاری ساختند. آنها فکر می کردند چاره مقابله با سرمایه داری غرب، ترویج اندیشه کمونیستی است . فکری که بیهوده بودن آن با فروپاشی شوروی سابق بر همه ثابت شد . دراین تصویر، لنین با ژست معروف خود درحال سخنرانی درمیدان « سوردلوف» است . ده روزپیش ازاین ، ارتش لهستان به اوکراین حمله کرده بود و اینک لنین درحال سخنرانی برای ایجاد ارتش سرخ روسیه است . (نیروی نظامی شوروی سابق (روسیه فعلی ) به ارتش سرخ معروف بود. ) درروی پلکان و شخصی که درسال 1924 میلادی ،رفته رفته ازحکومت شوروی (روسیه ) کنارگذاشته شد و عاقبت به دستور جانشین لنین که استالین نام داشت درمکزیک به قتل رسید. عکس های که جهان راتکان داد -عکاس : جی ،پی ،گلدشتاین - مکان : میدان «سوردلوف » مسکو -تاریخ عکسبرداری :15 اردیبهشت ماه 1299 هجری شمسی (5 مه 1920 میلادی ) PSG نام اسلحه :1 طول : یک مترو بیست سانتی متر وزن : هشت کیلو وصد گرم خشاب : 5 یا 20 فشنگ حداکثر برد: 600متر بردموثر:400متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 211صفحه 13