مجله کودک 216 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 216 صفحه 8

مجید ملامحمدی دزد کیست؟ - آی دزد ... دزد ... او دزد است! مردها داد و بیداد می کردند. یکی از آنها امام جواد (ع) را صدا زد. امام از خانه بیرون آمد. آنها دست های مرد بیچاره ای را چندتایی گرفته بودند. مرد ناله می کرد. یکی از مردهای عصبانی گفت : «ای آقا ، این مرد که همسایه ی شماست ، گوسفند ما را دزدیده!» صدای آه و ناله ی مرد بیشتر شد : «به خدا دروغ می گویند. من گوسفندشان را ندزدیده ام. من دزد نیستم ، آبرو دارم.» امام جواد (ع) گفت : «وای بر شما ، این مرد را رها کنید. او گوسفند شما را ندزدیده. گوسفند شما الان در آن خانه است. بروید ...» بعد یکی از آن خانه ها را به آنها نشان داد. مردهای عصبانی تا آن خانه را دیدند مرد بیچاره را رها کردند. بعد با عجله از آنجا دور شدند. اما او را می پذیرند و هدیه هایی که برایش آورده اند را باز می کنند. یک توپ بزرگ که معلوم نیست استوارت چگونه باید با آن بازی کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 216صفحه 8