مجله کودک 216 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 216 صفحه 35

برف یخ بارش برف کولاک برف مناسب برای ایگلوسازی خط اسکیموها ، شباهت زیادی به خط تصویری دارد. یادگیری این خط و زبان دشواری های زیادی دارد. مثلا : اسکیموها برای برف و یخ ، 125 کلمه متفاوت به کار می برند! برای پیدا کردن راه در کولاک و برف فراوان ، اسکیموها تعدادی سنگ را مانند شکل روی هم می چینند تا راه را گم نکنند. به این برج کوچک سنگی ، «اینوک شوک» گفته می شود که از فاصله دور ، دیده می شود. در یک ایگلو دمای 10- درجه سانتی گراد وجود دارد. در حالی که در بیرون از آن ، سرما به 40- درجه سانتی گراد هم می رسد. استوارت از زیر در وارد راه پله انباری زیرزمین می شود جایی که دست اسنوبل به او نمی رسد. اما پای او روی یک اسکیت قرار می گیرد و سُر می خورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 216صفحه 35