مجله کودک 216 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 216 صفحه 43

اما در یک فرصت مناسب از جلوی قطار فرار می کند. به نظر می رسد رابطه جو و استوارت در حال بهبود پیدا کردن است. هفته آینده ادامه ماجرا را دنبال می کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 216صفحه 43