مجله کودک 222 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 24

طول بار: 8 متر و 75 سانتی­متر اسلحه: 4 مسلسل 7/12 میلی­متری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 24