مجله کودک 222 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 36

نجات یک زندانی به دستور فرعون مصر، مردی را در اتاقی زندانی کرده­اند. برای بردن این مرد به آن اتاق، چشم­هایش را بسته­اند. اما او با چشم بسته هم مسیر حرکتش را تشخیص داده است. او برای دوستانش که برای نجات او آمده­اند، نامه­ای نوشته است و در آن مسیر حرکتش را توضیح داده است. آیا شما می­توانید براساس این نامه، مسیر حرکتش را در تصویر مشخص کنید؟! و امّا نامه چنین است: «مرا از یک پل معلق عبور دادند، سپس زیر پاهایم یک سطح شنی را احساس کردم. بعد مجبورم کردند از یک نردبان طنابی پایین بروم، به جایی رسیدم که سقفش خیلی کوتاه بود. مجبور شدم روی زمین چهار دست و و پا بروم. به چند پله رسیدم. از آن­ها پایین رفتم. در پایین پله­ها مرا به سمت راست و سپس چپ بردند. از روی جسمی سرد پریدم. در گوشه­ای از چند پله بالا رفتم و به سمت چپ پیچیدم. چیزی زیر پایم با صدای خاصی (قرچ) صدا کرد. باز هم از چند پله بالا رفتم. صدای جریان آب را شنیدم و دنبال کردم، تا اینکه داخل آب افتادم! با شنا از آب بیرون آمدم و سپس پنج قدم بزرگ به جلو برداشتم. مرا به سمت راست بردند. بوی سوختن را به خوبی حس می­کردم، پس به طرفش رفتم. در آن حوالی دری بود که از آن عبور کردم و وارد اتاقی شدم...» طول بال: 10 متر و 30 سانتی­متر اسلحه: یک مسلسل 7/7 میلی­متری حداکثر ظرفیت حمل بمب؛ 800 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 36