مجله کودک 224 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 21

طول بال: 12 متر و 50 سانتی­متر اسلحه: 4 اسلحه 20 میلی­متری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 21