مجله کودک 224 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 36

ماجراهای جیمی قسمت اول طول بال: 26متر و 59 سانتی­متر اسلحه: 6 مسلسل 7/7 میلی­متری- 6350 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 36