مجله کودک 386 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 386 صفحه 17

را به نزد زنان قریش فرستاد و ازآنها خواست تا به خانهی او بیایند تا در هنگام ولادت فاطمه به او کمک کنند. اما زنان برای خدیجه پیغام دادند که تو به سخن ما گوش نکردی و با یتیم ابیطالب [لقبی که قریش به پیامبر(ص) داده بود] که ثروت نداشت ازدواج کردی، بنابراین ما نیز به کمک تو نخواهیم آمد. خدیجه (س) از این پیغام غمگین شد و در ناراحتی و اندوه به سر میبرد که ناگهان چهار زن را در برابر خود مشاهده کرد. خدیجه از دیدن این زنان نگران شد، اما یکی از انان به سخن آمد و گفت: «ای خدیجه! نترس و ناراحت نباش که پروردگار تو ما را فرستاده و ما خواهران تو هستیم. من «ساره» هستم. این یک «آسیه» همسر فرعون است که همدم تو در بهشت است. آن دیگر دختر «عمران» و چهارمی «ام کلثوم» دختر حضرت موسی(ع) است. خداوند متعال ما چهار نفر را فرستاد تا در وضع حمل و زایمان به تو کمک کنیم.» به این ترتیب، حضرت فاطمه(س) به دنیا آمد. دختری که در پیشگاه خداوند 9 نام دارد. فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا. معنای کلمهی فاطمه هم یعنی باز گرفته شده از شر و بدی. زیرا فاطمه از لغت عربی «فطم» گرفته شده که به معنای جدا شدن و قطع چیزی از دیگری است. موضوع تمبر: چهره شخصیت قیمت: 50 فنیک سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 386صفحه 17