مجله نوجوان 25 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 3

به جای سرمقاله چاه کوفه چاه جمکران از کجا شروع می شوی؟ سرود بی کران ناگهان در کجا طلوع می کنی؟ نشسته در نگاه آسمان در کدام سوره؟ در کدام آیه؟ در کدام آینه؟ تا بخوانمت ، نماز کافران ، "ترانه پیمبران"! فصل ، فصل بازی است. بی تو روز و شب مجازی است. بی تو خالی است هرچه سبز از بهار و هرچه زرد از خزان. شوق برگ و بر و یا تبر؟ به راهت ایستاده ایم. خیل سروهایی از یقین و خیل بیدهایی از گمان. من که خو گرفته با نبودنت ندیدنت نگفتنت. من که سالهای سال بوده ام به این نشان بی نشان از وجود من ترانه ای بساز خسته ام شکسته ام بس که چشم دوختم به شعرهای رنگ رنگ این و آن حرفهای مانده نگفته را بسی که صبر کرده ام سینه جوش می زند شبیه چاه کوفه چاه جمکران. علی داوودی نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 3