مجله نوجوان 25 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 17

سوژه طلایی چگونه اشیا را احساس می کنیم؟ اعضای اصلی این حس دنباله آزاد اعصابی است که در یاخته های پوششی بدن پراکنده اند. در بخش خارجی بدن ، پوست عضو حس لامسه است و در درون بدن یاخته هایی بافت پوششی همه حفره ها را مانند دهان ، گلو ، معده ، روده ها ، گوشها و نظایر آنها را می پوشانند. همه احساسات مربوط به حس لامسه از یک نوع عصب پدید نمی آید. در پوست بدن 1600 عصب ، حس گرما و سرما را منتقل می کند و بیش از 4 میلیون عصب هستند که درد را احساس می کنند. مصرف غذا می دانیم که خون مواد غذایی را به یاخته های بدن می رساند. روشن است که غذا به آن صورتی که در دهان می گذاریم نمی تواند در خون جریان یابد. پیش از اینکه غذا به شکلی در آید که بتواند در بافتها مصرف شود تغییر بسیار می کند. این جریان تغییر و تحول گوارش خوانده می شود. دهان ، حلق ، مری ، معده ، روده کوچک و روده بزرگ ، لوله ای به نام لوله گوارش تشکیل می دهند. این لوله در حدود 9 متر طول دارد و غذا در جریان هضم از این لوله می گذرد. دو غده بزرگ یعنی جگر و طحال نیز در هضم غذا اهمیت بسیار دارند. این دو غده و لوله گوارش با هم دستگاه گوارش انسان را تشکیل می دهند. کار کلیه ها در بدن چیست؟ هر کلیه از میلیونها لوله مارپیچ بسیار کوچک تشکیل شده است. خون در درون این لوله ها جریان می یابد و مواد زاید آبکی را به بیرون ترشح می کند. این مواد از کلیه به کیسه ای می ریزد و موقتا در آن ذخیره می شود. این کیسه مثانه نام دارد. هنگامی که مثانه به اندازه کافی پر می شود ، انسان نیاز به تخلیه آن را احساس می کند. این عمل را دفع ادرار می نامند. عاطفه چیست؟ انسان دارای عواطف گوناگون است. عشق ، نفرت ، اندوه ، شادی ، خشم و مهربانی در زمره عواطف به حساب می آیند. همه افراد انسان نیازهای عاطفی دارند. نیاز به اینکه عواطفی را تجربه کنند. هرکس نیاز دارد که دوستش بدارند ، نیاز دارد که به او اهمیت بدهند و دیگران به او نیاز داشته باشند. کوشش در برآوردن چنین نیازهایی ، محرک اصلی انسان در تمام کارهایی است که انجام می دهد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 17