مجله نوجوان 25 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 19

ماهیچه های حرف گوش کن و ماهیچه های حرف گوش نکن ما دو نوع ماهیچه داریم. ماهیچه هایی که باعث حرکت استخوانها می شوند همان ماهیچه هایی هستند که ما می توانیم به میل خود آنها را حرکت دهیم. ماهیچه های چشم ، زبان ، کام نرم و قسمت بالای حلق از این نوع هستند و به آنها ماهیچه های ارادی می گویند. ماهیچه هایی هم هستند که ما نمی توانیم آنها را به میل خود حرکت دهیم. اینها را ماهیچه های غیرارادی می نامند. ماهیچه های دیواره سیاهرگها و سرخرگها ، معده ، روده ها ، کیسه صفرا ، بخش پایین حلق و چند عضو داخلی دیگر از این نوع هستند. هزاران ماهیچه بسیار کوچک غیرارادی هستند که باعث راست شدن موی بدن می شود. وقتی می ترسید یا سردتان می شود برپوستان برآمدگیهای بسیار ریز و کوچکی شبیه پوست مرغ پدید می آید و این ماهیچه های بسیار کوچک زیر پوست هستند که سبب پدید آمدن برجستگیها و در نتیجه راست شدن موی بدن می شوند. چه عاملی حرکات بدن را هدایت می کند؟ فرض کنید مدادی از دستتان بر زمین می افتد و شما می خواهید آن را بردارید. این کار بسیار آسان است ، کاری که بدون هیچ فکر یا اشکالی می توان آن را انجام داد. اما همین عمل ساده سبب می شود که چندین ماهیچه ارادی به کار می افتد. اول ، باید ببینید مداد کجا افتاده ، حالا باید خم بشوید تا دستتان به مداد برسد آن را بردارید و دوباره بنشینید ، ماهیچه های ارادی نه تنها سبب وقوع این کارها می شوند بلکه باید آنها را درست انجام دهند. مغز انسان به وسیله اعصابی که در سراسر بدن پراکنده اند بر حرکات ماهیچه ای بدن نظارت می کند. مغز و سلسه اعصاب بر روی هم دستگاه عصبی بدن انسان را تشکیل می دهند. تعداد استخوانهای بدن ما تعداد استخوانها در کودکان ممکن است به 350 عدد برسد. اما به هنگام رشد بسیاری از این استخوانها با هم نمو کرده و استخوان واحدی را می سازند. در بدن یک انسان بالغ به طور متوسط 206 استخوان وجود دارد بعضیها چون ممکن است در دوران کودکی استخوانهایشان به خوبی با هم رشد نکرده و جفت نشده باشند. ممکن است یکی ، دو استخوان بیشتر داشته باشند. ساختمان استخوانهای ما وقتی به برشی از استخوان نگاه کنیم ، می بینیم که ازنوع ماده اصلی ساخته شده است. یک بخش بسته بیرونی و یک قسمت درونی که اسفنجی و سوراخ سوراخ است. قسمت سخت بیرونی که بیشتر از دو عنصر کلسیم و فسفر ساخته شده است. آن بخش نرم درونی استخوان را مغز استخوان غالبا زردرنگ است و از یاخته های چربی ساخته شده و محل ذخیره چربی است. در استخوانهای دراز مثل استخوان بازو و ساق پا و معمولا در سرتاسر قسمت درونی استخوانهای پهن مثل استخوانهای جمجمه و ستون مهره ها تکه ها و رگه هایی از بافت قرمز رنگ وجود دارند که رنگ خود را از گلبولهای قرمز خون می گیرند. استخوانهای کوتاه مثل مچ پا از یک قلم کلفت که قابل ارتجاع و اسفنجی است تشکیل شده اند و روی آنها را پوشش نازکی از همان ماده سخت استخوان پوشانده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 19