مجله نوجوان 25 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 34

آسمانی ها حوض فیروزه فضه ، کنیز فاطمه سلام الله علیها با تولد زینب کبری خانه علی دارای سه کودک 3 و 4 ساله و یک نوزاد شد. حالا دیگر وقت آن رسیده بود که یکی برای کمک به کارهای خانه پیش حضرت فاطمه سلام الله علیها بماند. فضه در اصل ، کنیزی هندی بود که نجاشی فرمانروای حبشه او را به حضرت رسول صلی الله هدیه داده بود. فضه زنی دانا و بامعرفت و حق پرست بود. با خاندان پیغمبر همنشین شده بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها را بیش از همه دوست می داشت. به تقاضای خودش از پیغمبر خواست که در خدمت فاطمه باشد و تا آخرین لحظه عمر پربرکت حضرت زهرا ، با او بود. مردم او را کنیز فاطمه می دانستند و حضرت زهرا سلام الله علیها وی را دوست خود می نامید. فضه باسواد و اهل مطالعه بود. آیات قرآن را از بر داشت و در طاعت و عبادت در میان زنان غیراهل بیت همتا نداشت. فضه ، به طوری که معروف است ، بیست سال آخر عمر خود را جز با آیات قرآن سخن نمی گفت. چندی پس از اینکه فضه یکسره در خانه علی علیه السلام خدمت می کرد ، یک روز سلمان فارسی بر آنها وارد شد. سلمان می گوید دیدم حضرت فاطمه سلام الله علیها قدری جو در دستاس ریخته تا آرد کند. چند پاره لباس در تشت گذاشته تا بشوید. کودک شیر خوارش بی تابی می کند و آثار خستگی از احوال فاطمه آشکار است. به او گفتم : "ای دختر پیغمبر! فضه ، خدمتکار شما ، حاضر است ، چرا به او دستوری نمی دهید تا کاری انجام دهد؟"حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود : "فضه در نوبت خود کار می کند. امروز نوبت من است. اینک وقت مطالعه و تفکر و عبادت اوست که نباید از آن محروم باشد. پدرم به من سفارش کرده است که یک روز فضه کار کند و یک روز من." مهدی آذریزدی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 34