مجله نوجوان 40 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 22

زمستانها... در مناطق معتدل با فرا رسیدن زمستان فقط ملکه های تازه سال از گروه وزوزیهای عسلساز زنده می مانند انها در لانه هایی به سر می برند که در میان ماسه پشته های خشک و یا در جای مناسب دیگری حفر کرده اند. اما بقیه زنبورها همگی می میرند با را رسیدن بهار هر ملکه ای برای خود تشکیل گروه می دهد و با هم زندگی اجتماعی تازه به راه می اندازند. اما زنبورهای عسل از وزوزیها خوشبخکت ترند چرا که قادرند با شدیدترین آب و هوایی خود را هماهنگ کنند زندگی اجتماعی این گونه زنبورها از چنان پیچیدگی و کارآیی برخوردار است که ان را با زندگی انسان مقایسه کرده اند در کندو زنبورهای کارگر با دقت خاصی به تنظیم حرارت محیط خود می پردازند و آن را در 34 درجه سانتیگراد چنان گرم نگاه می دارند که زنبورهای تازه سال بتوانند به خوبی رشد کنند در زمستان همنمی گذارند که حرارت محیط کندو از 7 درجه پایینتر بیاید. عسل که در کندو ذخیره شده مانند سوخت به مصرف خود زنبورها می رسد. این زنبورها از طریق مصرف عسل حرارت تولید می کنند و با تدابیر خاصی از هدر رفتن حرارت جلوگیر می کنند. موم چیست؟ زنبورها موم را از بدن خود تولید می کنند در قسمت پایین شکم زنبور عسل چهار جفت غده به نام غدد موم ساز وجود دارند زنبور موم را به صورت پولکهای کوچکی از این غدد خارج می فرستد پایین تر از غدد موم ساز محفظه های کوچکی قرار دارند که به تدرج که پولکهای موم ساخته می شوند آنها را در خود جمع می کنند وقتی که یک پولک موم برای استفاده آماده شد زنبور آنرا از محفظه های موم به وسیله پاهای عقب خود بر می دارد و یا آرواره هایش آنرا می گیرد و سپس آنرا می جود و احتمالا ماده دیگری نیز با موم مخلوط می شوند وقتی که موم کاملا نرم شد زنبورهای کارگز آنرا برای ساختن شانه عسل به کار می برند زنبور برای ساختن یک شانه از مقدار بسیار زیادی پولک موم استفاده می کند. یک رکورد جهانی برای زنبور عسل در 29 آگوست سال 1974 موسسه ای در شهر سانتا کروز کالیفرنیا مقدار عسلی را که از یک زنبور عسل به دست آمده بود محاسبه کرد طبق این گزارش فقط از یک زنبور عسل 183 عسل تراویده بود این بالاترین رقمی است که تاکنون در جهان برای عسل فراآورده از یک زنبور عسل ثبت شده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 22