مجله نوجوان 53 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 10

یاد دوست اما م در سنگر مساجد به آن نتیجه رسیدند که مسجد و محراب را و دانشگاه را باید به یک وضعی درست کرد که نتیجه نداشته باشد ، یعنی آن نتیجه ای که اسلام از مسجد و منبر و از دانشگاه می خواهد حاصل بشود ، خنثی کنند، چه بکنند؟ مأمورشان که رضا خان بود آمد و شاید اکثر شما یادتان نباشد که چه کرد ، تمام منابر تعطیل شد، تمام مساجد نیمه تعطیل ، تمام مجالس روضه خوانی همه از بین رفت، تمام روحانیت دستخوش مفسده هایی که آنها داشتند.... عمامه ها را برداشتند، لباسها را از تن آنها کندند تغییر دادند، منبری ، محرابی ، کوچک ،بزرگ همه در تحت فشار واقع شدند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 10