مجله نوجوان 53 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 18

آثار باستانی شهر ری برج طغرل در شرق ((ابن بابویه )) .در باقیمانده های ((باغ طغرلیه ))سابق ، یک برج دایره ای شکل آجری و زیبا قرار دارد .این برج را آرامگاه طغرل پادشاه قرن ششم هجری می دانند. امروز از گنبد مخروطی و کتبیه و تزئینات بالای برج ، اثری نمانده است .تا زمانی که ((ناصر الدین شاه قاجار )) دستور به مرمت و باز سازی آن داد ؛ قسمت زیادی از آن هم از بین رفته بود. عجیب این که در ان سالها چون با اصول علمی مرمت اثر باستانی اشنا نبودند اثر بند کشی گچ بریهای زیبای بین آجرها به شکل ساده فعلی در آمد .! درباره طغرل و این مکان ، افسانه ای معروف وجود دارد که بد نیست آن را مرور کنیم ؛ ماجرا از این قرار است که طغرل در جنگی به سختی شکست می خورد .او در حال فرار به ((ری )) می رسد و وارد ((بقعه مهمان کش )) میشود. نام این بقعه به این دلیلی (مهمان کش )) بوده که هر کسی شب را در آن می خوابیده صبح جنازه او را پیدا می کرده اند! خلاصه مردم قبل از ورود طغرل به بقعه ، ماجرا را برای او می گویند تا مانع ورود و کشته شدن او شوند طغرل که همه چیز خود را از دست داده بود می گوید : ((چه بهتر که از این زندگی پر مشقت راحت شوم! ) خلاصه بی توجه به حرف مردم وارد بقعه می شود نیمه های شب صدایی به گوش طغرل می رسد : ((تو می آییی یا من بیایم ؟)) گویا همین صدا بوده که همه را به کشتن می داده است . طغرل بار اول و دوم جوابی به این سؤال نمی دهد.تا این که بار سوم می گوید : ((تو بیا تا ببینم که هستی ))ناگهان دیوار کنار طغرل شکاف بزرگی بر می دارد و گنجی عظیم پر از سکه های طلا بر سر و روی او می ریزد .طغرل با این گنج سپاهی فراهم می کند: در جنگ پیروز می شود و ان منطقه را مرکز پادشاهی و حکمرانی خود قرار می دهد.در نهایت این برج زیبا را به عنوان یادگاری از از این ماجرا بنا می کند.البته گفتیم که این ماجرا یک افسانه است ...... چشمه علی نام قدیم ((چشمه علی )) ، ((نهر سورینی ))بود ه است .این نهر از بازار ری می گذشته است. در ان زمان به دلیل شیب آن از شمال غرب به سمت جنوب شرق، به دو بخش زیرین (بالایی ) و زیرین (پایین )تقسیم می شد.آب چشمه علی و قناتهای قدیمی شهر ری نیز دقیقاً همین مسیر را دارد .این چشمه بسیار پر آب و با صفاست ، دهانۀ آن همواره در حال جوشیدن است و چنار کهن سالی بر آن سایه انداخت است .((فتعلی شاه قاجار )) دستور داد تا نقشی از او روی کوه پهلوی چشمه بتراشند؛ در حالی که روز تخت پادشاهی نشسته و پسرانش در دو طرف او ایستاده اند.صورت ((فتعلی شاه ))در سمت چپ هم در حالی که یک قوش در دست دارد و یکی از غلامانش سایه بانی روی سر او نگه داشته است ، بازسازی شده است .این نقشها اگر چه زیبا و دیدنی هستند و از جاذبه های چشمه علی به شمار می روند ، اما کار فتحعلی شاه کار احمقانه ای بوده ، چرا که او در قسمت بالای صخره ، نقشهای برجسته و حجاری شده ای از یکی از شاهان ساسانی در حال جنگ با شیر را از بین برده تا صورت خود را به جای آن به نمایش بگذارد! این هم از روش پادشاهان و حکمرانان تاریخ ما ! ((هر که آمد عمارتی نوساخت رفت و اخر به دیگری پرداخت! هرکس که به حکومت می رسیده ، سعی می کرده تمام آثار پیشینیان را نابود کند.در عین حال طوری زندگی و سلطنت می کرده که انگار هیچ گاه آفتاب عمر او و خانواده اش غروب نخواهد کرد !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 18