مجله نوجوان 53 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 24

اطلاعات عمومی خشایار لرستانی دربارۀ سازمان ملل بیشتر بدانیم شورای امنیت با 60عملیات صلح آمیز در سال 1945 ،بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کشورهای روسیه، انگلستان و آمریکا در یالتای روسیه جلسه ای برگزار کردند و تصمیم گرفتند برای تشکیل یک سازمان بین الملی با عضویت تمام کشورهای دنیا اقدام کنند .در 25 آوریل همان سال ، نمایندگان پنجاه کشور در سانفرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند تا در رابطه با این سازمان بین المللی تصمیم بگیرند.این گردهم آیی نزدیک به دو ماه طول کشید و در پایان ، منشور سازمان ملل متحد تهیه شد .کشورهای شرکت کنند ه در این جلسه اهدافشان را از تشکیل سازمان ملل، اینچنین تعریف کردند: حفظ صلح و امنیت بین کشورها .توسعۀ روابط و امنیت بین کشورها .یاری رساندن به کشورهایی که به هر دلیلی دچار مشکل شده اند.پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی.کمک کردن به کشورها برای رسیدن به اهدافشان .بعد از تهیه منشور ، بیشتر کشورهای دنیا به عضویت سازمان ملل در امدند .در حال حاضر سازمان ملل 192 عضو دارد و تقریباً تمام کشورهای دنیا به عضویت سازمان در امده اند .کشورهای عضو وظیفه دارند مواد شش گانۀ را رعایت کنند: انجام تعهداتی که منشور سازمان ملل مقرر داشته است .حل تمامی اختلافات با سایر کشورها .همکاری در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سایر معضلات بشری. همکاری با پلیس بین المللی.کمک ندادن به کشورهای متجاوز. خودداری از تهدید و به کاربردن زور در روابط با ملل دیگر. منشور سازمان ملل از یک مقدمه، 19فصل و 111 ماده تشکیل شده است .بر طبق این منشور، ارکان اصلی سازمان ملل عبارتند از : مجمع عمومی ، شورای امنیت ، شورای اقتصادی و اجتماعی ، دادگاه داوری بین المللی (لاهه) و دبیرخانه. همه کشورهای عضو سازمان ملل ، در مجمع عمومی حق رای دارند. شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو موقت دارد. اعضای دائم شورای امنیّت عبارتند از : ((امریکا ، چین ، انگلستان ، روسیه و فرانسه .)) ده عضون موقت هم توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله انتخاب می شوند .اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی هم 54 کشور هستندکه هر سه سال یک بار از طرف دبیر کلک سازمان، انتخاب می شوند. دادگاه بین المللی لاهه پانزده قاضی دارد و به حل اختلاف کشورهای عضو می پردازد .این قاضیها از کشورهای مختلف و برای یک دورۀ نه ساله انتخاب می شوند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 24