مجله نوجوان 53 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 29

بهاره خانقلی آیا می دانید که ...... -آیا می دانید شیر و فیل از چه می ترسند؟شیر از خروس و فیل از گربه.-آیا می دانید حیوانات تیز بین کدامند؟اسب و عقاب و هدهد و گربه که در شب چیزهایی می بینند که دیگران نمی توانند ببینند.-آیا می دانید اسب چند سال عمر می کند و از چه می ترسد و با که دشمن است ؟ عمر اسب 45 سال است و دندان همۀ جانوران در پیری سیاه ولی دندان اسب در پیری سفید تر می شود .اسب از سایۀ خود در آب می ترسد و با شتر دشمنی دارد.-آیا می دانید بعضی از حیوانات مدتها غذا نمی خورند و لاغر هم نمی شوند؟ اول شیر که اگر چهار تا پنج ماه بگذرد و صیدی پیدا نکند لاغر نمی شود. دوم خرس که فصل سرما را در سوراخی می رود و میخوابد و سوم مار که اگر سالها بگذرد و هیچ نخورد همچنان به قوت خود باقی می ماند و هیچ کدام از این حیوانات از گرسنگی نمی میرند.-آیا می دانید چگونه می شود آهن ربا را از کار انداخت ؟هر گاه به آهن را سیر بمالید ، دیگر آهن را جذب نمی کند مگر اینکه ان را با سرکه بشویید که در این صورت به حالت اول بر می گردد.-آیا می دانید چگونه می توان بر روی کاغذ نوشت که کسی آن را نتواند بخواند؟ اگر کسی با پیاز بر روی کاغذ چیز بنویسد دیده نخواهد شد ، ولیکن اگر آن مکتوب را روی آتش گرم کنند خط سبز از آن ظاهر می شود که قابل خواندن است .-آیا می دانید گرمترین و سردترین نقطۀ بدن کجاست ؟گرمترین نقطه بدن جگر است که (5/39)درجه حرارت دارد و سردترین نقطه بدن کف پا است که درجه حرارت آن سه درجه است .-آیا می دانید خوابیدن زیاد چه ضررهایی دارد؟ خواب زیاد رنگ را زرد و بدن را سنگین می کند، دل را می میراند ، در شکم تولید کرم و عمر را کوتاه می کند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 29