مجله نوجوان 53 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 30

دختران جانمی جان ، قلعه شاه مال منه! با سلام خدمت همۀ دختر خانمهای محترم! عرض شود که بی مقدمه برویم سر اصل مطلب.از قدیم الایام اسم ما دختر خانمها به عنوان مخلوقات حسود خداوند در رفته. جنگهای بسیاری را به حسادتهای ما نسبت می دهند و هر کس که زندگی اش می پاشد ، یک جور یآن را به حسودی این جامعه محترم ربط می دهند. حالا من نمی خواهم از شما بخواهم که حسادت دخترانۀ تان را کنار بگذارید، بلکه می خواهم بگویم حالا که این اتهام بیخ ریش ما بسته شده، پس بیایید کلی ازش استفاده کنیم . منتها یادتان باشد که حسادتهای دخترانه مان با حسادتهای دخترانه دیگران قاطی نشود که نتیجه فرسایشی است ! گام اول : باید هر کی هر چی داره، بخواهیم ، ببخشید، هر چی هر کی داره را بخواهیم .همه چیز برازندۀ ماست .از هیچ چیز که کسی دارد و شما ندارید، حتی اگر آ« چیز ورم معده ،آپاندیس یا اسهال خونی باشد. گام دوم : باید مدام بگویید، می خواهم ، می خواهم.لباس فلانی قشنگ است ؟پس من هم می خواهم .جایزۀ فلانی بزرگ بود؟پس من هم می خواهم .فلانی جلب توجه می کند؟ من هم می خواهم .فقط یادتان باشد که گام دوم عین گام او است که به خاطر تأکید بر موضوع دوباره تکرار شده . گام سوم :باید شبها غصه بخورید و نخوابید .هیچ آدم حسودی، حق اینکه مثل آدمهای بی فکر سرش را روی بالش بگذارد و تخت بخوابد را ندارد .غصه خوردن و حسرت به دل کشیدن از ویژگیهای این مکتب است که باید رعایت شود.گام چهارم :باید دلتان آتش بگیرد اگر کسی چیزی دارد و شما ندارید، باید دلتان جلز و ولز بسوزد .اگر دیدید آتش نمی گیرد خودتان رویش نفت بمالید و کبریت بزنید چون برای این کار باید حسابی جلز و ولز کرده باشید. گام پنجم : باید نگذارید کسی بفهمد شما حسودید . چون نقشه ها یتان نقش بر آب می شوند.و اما فواید حسودی : 1-چون مدام در حال سوختنید ، هیچ وقت سرما نمی خورید و سردتان نمی شود .2-چون مدام نق می زندی، حوصله همه را سر می برید و ممکن است برای خلاصی از شر نق و نوقهای شما ، هر چه بخواهی را در اختیارتان بگذارند.3-چون مدام ذهنتان درگیر است .وقتتان را با مشغولیات بیهوده ای مثل درس و مدرسه تلف نمی کنید.4- چون مدام در حال نقشه کشیدنید می توانید قصه های پلیسی قشنگ قشنگ بنویسید.5 -چون همیشه چیزی را که می خواهید به دست نخواهید آورد، می توانید آدمها را حسابی نفرین کنید و بعد ها به عنوان فالگیر و مسئول ادب کردن مردم استخدام شوید.6-چون مدام حرص می خوردید، احتیاجی به مصرف داروها و مکملهای لاغری ندارید.7-..... کور خواندید.... بقیه اش را بگویم که از من جلو بزنید؟ 8-..... 9-.... 10-...... 11-سه نکتۀ آخر را می دانم ولی نمی گویم. با اجازه ! گلدونه

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 30