مجله نوجوان 53 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 53 صفحه 33

سرگرمی طراح جدول : مسعود اختری افقی 1-میوه ای بهشتی- پی در پی 2-استانی کویری 3- اندوه-دیر نیست- چه کسی؟ 4- به جا آوردن - نامی دخترانه 5- پدر شعر نو- طبیب 6- مدرک- از چاشنی هاست- 7-پایان و آخر - شیرین نیست- برابر 8- سرای من است 9- ستون دین - با آه می آید عمودی 1- یکی از کشورهای همسایۀ ایران 2- شهر پیغمبر 3- حرف نوزدهم انگلیسی- فعل سوّم شخص آمدن- یازده 4- با راز می آید- برّان 5-منقار- ضد عفونی کنندۀ آب 6- یکی از قومهای مهاجر به ایران- بزرگ ایل 7- رودی اروپایی- پایتخت چین- بوی نم 8- بازیکن سال آسیا در سال 2005 9- شهر نزول قرآن پاسخ جدول 55 جواب او کیست ؟ مارک تواین نویسندۀ کتابهای «هاکلبری فین»، «تام سایر» و «شاهزاده و گدا». فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه ! بهای اشتراک تا پایان سال 1384-هر ماه 4 شماره -هر شماره 27500ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره )واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ،چهارراه حافظ ،پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید.قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار ) 10000 ریال اروپا ، افریقا،ژاپن 11000 ریال امریکا ، کانادا ، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند،می توانند مبلغ فوق را به حصاب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند.مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 01011875011004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند.آدرس: اصفهان -خیابان شیخ بهایی -مقابل بیمارستان مهرگان -نمایندگی چاپ و نشر عروج-تلفن : 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان .نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کد پستی تلفن شروع اشتراک ازشماره تا شماره امضاء هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 53صفحه 33