مجله نوجوان 70 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 70 صفحه 5

و امّا بدی های نمایشگاه نوجوان ها را جدّی نمی گیرند در نمایشگاه برای کودکان و برای جوانها کتابهای فراوانی وجود دارد امّا برای نوجوانان کتابهای زیادی نیست . انگار هیچ کس ما نوجوانها را جدّی نمی گیرد . من در اینجا لازم می بینم که کارشناسان مربوطه و غیر مربوطه کمی بیشتر راجع به اهمیّت سنین نوجوانی در رسانه های جمعی صحبت کنند . بابا به خدا ما هم آدمیم ! امان از دست ترافیک یکی دیگر از بدیهای نمایشگاه کتاب ، ترافیک سنگین مسیر های منتهی به نمایشگاه است . البتّه باید خدا را شکر کرد که ما اینقدر در این مملکت کتاب خوان و اهل مطالعه داریم که هیچ جوری توی خیابان های این مملکت جا نمی شوند . بنده در اینجا پیشنهاد می کنم اگر نمی توانیم خیابان های خود را یک کمی گشادتر کنیم بهتر است از آدم های اهل مطالعه کم کنیم تا ترافیک این محدوده در ایّام نمایشگاه حل شود . مثلاً تبلیغات کنیم که ای مردم ! چرا مطالعه می کنید ؟ مگه بیکارید ؟ به جای مطالعه بروید چیپس و پفک بخورید . البته در جایی به غیر از نمایشگاه کتاب . این طوری مشکل ترافیک حل می شود . یک مشت آدم اضافی یکی دیگر از مشکلات نمایشگاه کتاب که در اینجاد و تشدید مشکل قبلی نیز بی تأثیر نیست ، وجود و از آن بدتر حضور یک مشت آدم اضافی در نمایشگاه کتاب است . این آدمها اصولاً اهل کتاب و مطالعه نیستند و این از قیافۀ آن ها معلوم است . مثلاً همین زوج های جوان که قصد دارند قبل از ازدواج با هم بیشتر آشنا بشوند . من نمی دانم که اصلاً ازدواج به نمایشگاه کتاب چه ربطی دارد ! البته زوج های فرهنگی حق دارند ماه عسل خود را در نمایشگاه بگذرانند امّا زوج های معمولی جهت آسایش بیشتر شهروندان بهتر است در نقاط مختلف شهر پخش شوند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 70صفحه 5