مجله نوجوان 70 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 70 صفحه 9

که امروز بر روی زمین زندگی می کنند به یکی از دو نژاد « هندی » و « آفریقایی » تعلق دارند . تفاوت های بین این دو نژاد کاملاً محسوس است . جثه و گوش فیل های آفریقایی از فیل های هندی بزرگ تر است . گوش فیل های آفریقایی ممکن است در زمان بلوغ به 5/1 متر برسد و وزن آن ها حدود 7 تن است . این در حالی است که وزن فیل های هندی از 5 تن بیشتر نمی شود . جالب است که فیل ها با وجود این جثۀ بزرگ و وزن زیاد ، می توانند کاملاً بی صدا حرکت کنند . این جانوران بزرگ در حالت عادی هر ساعت 4/6 کیلومتر راه طی می کنند . البته در مواقعی که در حال فرار کردن از دست موش باشند سرعتشان به 40 کیلومتر در ساعت هم می رسد . خوراک اصلی فیل ها ، ریشه گیاهان ، برگ ، میوه ، علف و بعضی وقتها هم پوست درختان است . یک فیل بالغ در طول روز 225 کیلوگرم غذا می خورد و 190 لیتر آب می نوشد . صمیمانه پیشنهاد می کنم هیچوقت یک فیل بالغ را به عنوان یک حیوان دست آموز به خانه تان نیاورید . فیل ها با وجود گوش های بزرگشان ، حس شنوایی بسیار ضعیفی دارند . بینایی آن ها هم ضعیف است . خرطوم فیل ها ، مهمترین عضو و جبران تمام نداشته هایشان است . خرطوم از 40هزار ماهیچه تشکیل شده و اصلاً استخوان ندارد . فیل ها برای خوردن و آشامیدن و بلند کردن بچّه هایشان از خرطوم شان استفاده می کنند ، در مواقعی هم که احساس خطر کنند با خرطوم ، فریاد های خشن می کشند و به حیوانات دیگر اخطار می دهند که در مقابلشان یک فیل ایستاده . عاج هم یکی دیگر از عضو های پرکاربرد است . عاج فیل ها به جمجه شان متصل است . بزرگ ترین عاجی که تا به حال دیده شده ، یک عاج 5/3 متری است که به یک فیل آفریقایی تعلق داشته است . فیل ها برای کندن زمین و درآوردن ریشه و کندن پوست درختان از عاجشان کمک می گیرند . البته بعضی وقت ها هم که با هم شوخی شان می گیرد برای دریدن شکم همدیگر از عاج استفاده می کنند . فیلها زندگی اجتماعی را دوست دارند و در گله های 15 تا 30 رأسی زندگی می کنند و معمولاً نرها و مادّه ها در گله های جداگانه به سر می برند . هر وقت کلۀ نرها و گلۀ ماده ها در جایی از جنگل با هم برخورد کنند ، یکی دو ازدواج موفق صورت می گیرد . فیل های ماده اغلب در سن 18 سالگی با یک فیل نر لایق تشکیل خانواده می دهند . فیل نر لایق و خوشبخت مجبور است قبل از ازدواج ، با کمک عاجش ، دوستانش را از میدان به در کند . عروس و داماد برای یک دورۀ 20 تا 30 روزه از گله اخراج می شوند . البته بعد از گذشت این مدّت اگر خواستند می توانند دوباره به گروه بپیوندند . فیل های مادّه هر دو یا چهار سال یک بچه به دنیا می آورند . فیل ها در بین تمام جانوران ، طولانی ترین دورۀ بارداری را دارند ، آن ها 22 ماه آبستن می مانند . فیل های مادر از نوزادان 90 کیلویی شان به شدّت محافظت می کنند . بقیۀ اعضای گله هم در مقابل نوزاد احساس مسئولیت دارند و این یکی از نکته های جالب زندگی فیل ها است . فیل نوزاد ، شش ماه از شیر مادرش تغذیه می کند . انسان هزاران سال است که فیل را تربیت می کند و از او در مقاصد مختلف بهره می برد . فیل های هندی زودتر از هم جنسان آفریقایی شان به استخدام انسانها در آمدند . هندیها 4000 سال است که فیل را به خدمت خودشان درآورده اند . آن ها در سال 326 قبل از میلاد برای مقابله با حملۀ اسکندر مقدونی از فیلهای قوی جثۀ کمک گرفتند . امروز هم برای حمل الوار از فیل ها استفاده می کنند . هندیها به خرطوم بعضی از فیل های تربیت شده زنجیر می بندند و آنها را مأمور نظم دهی به بقیه فیلها می کنند . فیلهای ناظم هم فیلهایی را که در انجام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 70صفحه 9