مجله نوجوان 70 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 70 صفحه 33

طراح جدول : مسعود اختری افقی 1- ضد عفونی کنندۀ آب ـ محصول ابر 2- یک چهارم را گویند ـ گفت عرب 3- من و تو ـ شیطان ـ از اجزای صورت 4- روغنی جهت براق کردن ـ رنگ آسمان (وارونه) ـ مرد عرب 5- متولد شده ـ یکی از دو فرشته مأمور بازپرسی در قبر 6- سر حد ـ پخش شده 7- عالم ـ قوری را روی آن می گذارند . 8- قطار ـ از آن کوه می سازند ـ فاصله بین زانو و مچ پا 9- رایحه ـ نقطۀ ضعف آشیل ـ خیس 10- بازدید فرمانده از سپاه ـ الم و رنج 11- رسم کردن ـ غذایی آبکی عمودی 1- مجموعۀ هشت استخوان سر ـ وسیلۀ قطع درخت 2- میوه تلفنی ـ چیدن و بریدن غلّه 3- یکی از نژاد های ایرانی ـ میزبان بازیهای جام جهانی 2006 ـ راز 4- سود حرام ـ برعکس نرو ـ یک واژه در فوتبال 5- صاحب رسالۀ دلگشا 6- از اجزای صورت ـ غذای مریض 7- قسمتی از آبهای جهان 8- سر ـ از سبزیجات دارای ویتامین کا ـ آرایش کردن درخت 9- خاندان ـ از سبزیجات ترش مزه ـ مادر ورزشها 10- سپیدۀ صبح ـ واحد توان الکتریکی 11- بادبان کشتی را به آن می بندند ـ نخ را دورش می پیچند پاسخ جدول 69 چاپارخونه پانادون امیر سجاد خلیلی عزیز کرجی با سه نامه ! تشکر از تشکر های زیبایت . دوست نوجوان در حال حاضر سایت ندارد . مطالب خوبت را هم چاپ کردیم ، دوباره برایمان بنویس و این بار منبع هایت را هم ذکر کن . مطلب ها را هم به email که در شناسنامه است بفرست یا پست کن . در ضمن عیدی جنابعالی هم رسید که باعث شادی و سرور پانادون و اعضای تحریریه شد . شما و تمام دوستان خوب دوست می توانید برای مجلّۀ خودتان خبر ، عکس ، مطلب خواندنی و حتّی خاطره و شعر بفرستید . اگر چاپ نکردیم بیایید عیدی بگیرید ! مینا علی پور دیده روشن شعرهایت داستان جالبی داشت . البتّه فکر می کنی دوستان نوجوانت هنوز این شعرها را بپسندند ؟ کمی روی وزن شعرها و ریتم آن ها تمرین کن و مطالعۀ کتاب شعر از شاعران بنام هم فراموشت نشود . سعی می کنیم از اشعارت در دوست کودک استفاده کنیم . منتظر شعر های نوجوان پسند تو هستیم ! خداحافظ پانادون

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 70صفحه 33