مجله نوجوان 93 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 33

سرگرمی افقی طراح جدول: مسعود اختری 1- آبگیر عمیق- از اصول دین است . 2- باقیماندة ذغال- یکی از دو عروسک ملی 3- رسانای خوب جریان برق- وسیلة برف روب- قورباغه 4- معادل 75 گرم- جابه جایی هوا 5- کشور کرواتها- از زبانهای ایرانی 6- محل ورود- دوست جری- بیابان 7- زمین خشک- سمی کشنده 8- زنبور کارتونی- غذای تقویتی گیاهان . 9- طلا- پزشک و طبیب- گل سرخ 10- نوعی سلاح- اثر مشهور سعدی 11- خبّاز- ایراد بیجا عمودی 1- از بیماری های واگیردار- از مشتقات نفتی 2- سر- نوعی لباس- جایز و شایسته 3- رد کردن- از کشورهای اسلامی- مؤنث 4- پایه و اساس- حرف شک و تردید- از رسانه های جمعی 5- کسی که بت را می پرستد- سیلی 6- نشانة مفعولی- گلی خوشبو- حرارت غیرطبیعی بدن 7- پروردگار- عامل بسیاری از بیماری ها 8- برس دندان- وی- از اعداد اول 9- عدد فوتبال- اسیر- حرف ربط 10- نام قدیم خراسان- چیدن- از اجزای پا 11- وسیلة نقلیة عمومی- سوراخ

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 33