مجله نوجوان 127 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست صاحب امتیاز:مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (س) سال سوم-شماره12 هیچ چیز در جهان اتّفاقی نیست! هنر بازیگری سقف ندارد ترنّم کلمات نام علی دایی و حسین رضازاده در گینس ثبت شد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید بگو تا صبح چند آدینه مانده است؟ شورۀ سر کاغذ نمکی جدول فقط برای حرفه­ای­ها مرد پروانه­ای رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه­کار؟ در خاطرات گذشته زندگی نمی­کنم فرستادن فکس در ویندوز بدون برنامه پیشرو انبیاء (ص) توزیع و امور مشترکین: فکس:66712211 تلفن:66706833 مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین اعلاء- محسن وطنی دبیر تحریریه: زهرا سادات موسوی محسنی مدیر هنری: حامد قاموس مقدم Hghm97@gmail.com صفحه آرایی: لیلا بیگلری گروه هنری: سروش مسعودی سارا قاموس مقدم پریسا پیادهروی ﻣﻘﺪﻡ مجید صالحی نعیم ﺗﺪﯾﻦ اعضای تحریریه: اسماعیل امینی قربان وﻟﻴﺋﻲ ناصر فیض محمدرضا تقیدخت مژگان بهمنش دلارام کارخیران افسون حضرتی حبیب بابایی محسن رخش خورشید مریم شکرانی سارا جمال آبادی عبدالله مقدمی مسعود اختری مدیر اجرایی: هیرو نامداری ویراستار: حسامالدین قاموس مقدم تلفکس:88836792 پست الکترونیک: doost_nogavanan@yahoo.com

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 2