مجله نوجوان 127 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 11

تلویزیون حامد قاموس مقدم تا چه قبول افتد و چه درنظرآید.... در سال گذشته از ابتدای تابستان سریال نود شبی نرگس آغاز شد و مرگ مرحوم پوپک گلدره در زمان ساخت آن سریال و عوامل دیگری که هیچ ربطی به جنبه های دراماتیک اثر نداشت باعث مردم تا قسمت آخر، سریال را همراهی کنند و خیابانها خلوت شود و کسبه یا به فکر تهیة تلویزیون برای محل کارشان باشند یا کرکرة مغازه را پایین بکشند و بدوند منزلشان تا سریال را درکنار خانواده با پیژامه و تخمه ومتکا نگاه کنند. در انتها هم، همةتماشاگران وفاداری که نگذاشتند هیچ وقفه ای دردنبال کردن سریال بیفتد با پایان بندی مبهم و دستکاری شدة سریال دچار سرخوردگی شدند و به بانیان آن اصلاً حرفهای قشنگی نزدند. امسال شبکة سوم سیما برای اینکه خاطرةآن تراژدی را از ذهن تماشاچیان پاک کند دست به کار ساخت یک سریال طنز شده است که شروع خوبی داشته است. استفاده از سروش صحت به عنوان نویسنده وکارگردان اثر، کمی نگران کننده به نظرمی رسد. سروش صحت که کارش را در وادی طنز تلویزیونی و بازیگری آغاز کرده است، کم کم به نوشتن متنهای طنز آیتمی روی آورد وحالا در راستای اینکه آدمها باید پیشرفت کنند و پله های ترقی را حتماً یکی یکی طی کنند دست به کارگردانی زده است. او با بزرگان طنز تلویزیونی همکاریهای جدّی داشته و بهترین تجربةکار دریک اثر طنز را درکنار محمدرضا هنرمند تجربه کرده است. شاید قشنگترین کارهای رضا عطاران را هم بتوان آثاری دانست که توسط صحت نوشته شده است. درکنار کار طنز، بازی درآثار مطرح سینمایی و همکاری با آنها نیز درپخته شدن صحت بسیار مؤثر بوده است. برای مثال باید از فیلم گاو خونی ساختة بهروز افخمی یاد کنیم که بدون تردید ازآثار خاصّ ومتفاوت سینمای ایران بوده است یا فیلم نان، عشق، موتورهزار که بازی صحت را درنقش برزو، ماندگار کرد. استفاده از فرمول­های موفق طنز تلویزیونی و ترکیب بازیگرانی چون حمید لولایی در کنار خانم امیر جلالی و حضور رضا شفیعی جم دریک تیپ متفاوت و جذّاب، فلامک جنیدی، بهنوش بختیاری، محمد شیری وسایر هنرمندان موفق دراین عرصه و گونه نمایشی، موفقیت این اثر را تقریباً تضمین کرده است. همة اینها را گفتیم که به خودمان ثابت کنیم که نود شب شادی را پیش رو خواهیم داشت ولی باید نشست ودید که این اولین تجربة کارگردانی سروش صحت به کجا خواهد انجامید. خالق این اثر که کوله باری از تجربع را برروی دوش دارد حتماًحرفی برای گفتن داشته اسـت که پـا به میدان گذاشته است. تـاچـه قـبـول افـتـد و چه در نظرآید....

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 11