مجله نوجوان 127 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 12

313 دوبیتی برای امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف بگوتا صبح چندآدینه مانده است؟ حبیب نظاری را سالهاست که می شناسم و شعرهای ساده و روانش را دوست دارم. حبیب متولد آبادان است ودر قم زندگی می کند. آنچه دربارة حبیب نظاری می توانم بگویم این است که شعرهایش تکّه های شکستة آیینه های دل زلالش هستند و همواره نور ایمان و معنویّت در سرودهای عاشقانه­اش می درخشد. علاوه برحبیب نظاری قالب دوبیتی را هم خیلی دوست دارم. دوبیتی یا به قول قدیمی ها، ترانه یک قالب ساده و روان است که به دل شنونده می نشیند و با تأثیر عاطفی فراوانی که دارد در عمق جان او نفوذ می کند. دوبیتی گفتن کار مشکلی است چرا که شاعر باید درعین حال که حرفش را در کوتاهترین جملات بیان می کند مراقب سادگی و روانی شعرش نیز باشد تا زبان شعراز آن چیزی که شایستة فضای دو بیتی است، فاصله نگیرد. حبیب نظاری به تازگی 313 دوبیتی برای حضرت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف سروده است و آنها را درکتابی به نام ((بگو تا صبح چند آیینه مانده است؟)) به چاپ رسده است. اشعاری که درادامه می خوانید تعدادی از دوبیتی های این کتاب است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 12