مجله نوجوان 127 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 31

ودر تلویزیون؟ (کمی فکر می کند) مسابقه رم ولیون را درلیگ قهرمانان دیدم. ولی دوست ندارم مسابقات را تماشا کنم چون دوباره هوس بازی می کنم و نمی خواهم به این احساس، وابستگی پیدا کنم. دربارة فوتبال منچستر یونایتد فعلی چه فکری می کنی؟ حالا هم فوتبال منچستررا داریم و هم تجارت منچستر، این دو در کنار هم زندگی می کنند. ولی منچستر برای من تنها باشگاه و فوتبال است. فرهنگ بازی زیبا، فلسفه ای که سالها وجود داشته، چگونه با اقتدار پیروز شدیم. هنوز هم دیوانه وار عاشق آن هستم. دربارة جانشینت در پیراهن هفت، ((کریستیانو رونالدو)) چه فکر می کنی؟ آیا او شایسته آن است؟ فصل گذشته او گلهای زیادی نزد. به نظرمی رسید که این مسأله برایش اهمیتی ندارد. گویی چیزی گم شده بود. حالا او گل می زند و بازیکن جدیدی شده. در سطح اول جهان یکی از ده بازیکن برتر دنیاست. در فوتبال مدرن خیلی مهم است که برای تیم بازی کنید. ولی همیشه به بازیکنانی که به صف حریف بزنند و نظم آنها را به هم بریزند نیاز است. آیا رونالدو، شماره هفت متفاوتی نسبت به تو است؟ هم بله هم نه. برای من گلزنی مهم بود نه به هرقیمتی. اگر 51 درصد شانس گلزنی داشتم امتحان می کردم. اگر تیم 51 درصد شانس داشت، توپ را پاس می دادم چون ارسال یک پاس خوب مانند هدیه دادن لذت بخش است. دراین مورد من رونالدو تفاوت زیادی نداریم. ولی سبک بازی مان متفاوت است او باتوپ بیشتر حرکت می کند. آیا چهل سالگی روحیه ات را تغیر داده؟ آیا هنوز ((پسر شر فرانسه)) هستی؟ فکر نمی کنم خیلی تغییر کرده باشم. هنوز هم می توانم به یک تماشاگر حمله کنم. آرام تر به نظر می رسی؟ هنوز هم قاطی می کنم. هرچند با گذشت زمان خودم را بهتر شناختم. پس از اینکه با لگد به هوادار کریستال پالاس حمله کردی احساس گناه می کردی؟ صبح روز بعد هنوز نمی توانستم وضعیت را آنالیز کنم. البته از این کار احساس غرور نمی کردم. ولی همه انسانها، طرف شکننده ای هم دارند. بیش از این پنجاه هزار بار هم لفظ ((فرانسوی کثیف)) را شنیـده بودم ولـی هرگز چنین واکنشی نشان نداده بودم. هنوز هم پاسخ این سؤال را نمی دانم. لگد تو در فرانسه بازتاب بدی داشت؛ درحالی که همه زیدان را به سرعت بخشیدند چرا؟ بستگی به این داردکه به مردم چه خدمتی درکجا کرده باشید. من بیشتر از همه برای منچستر بازی کردم. بنابرایـن مـردم آنجـا مـرا بخشیدند. همان طور که فرانسویها زیدان را بخشیدند. دوست داری پنجاه سال بعد مردم دربارة کانتونا بازیکن فوتبال چه چیزی بگویند؟ من فوتبال را همانطور زندگی کردم که باید زندگی کرد. به عنوان یک بازی باید درآن صادق باشید. اول از همه سخت کارکنید بدون اینکه لذت را فراموش کنید! امیدوارم این چیزی باشد که مردم ازمن به خاطر می آورند. البته به همراه وجه تاریک من. برخی نگران بودند که این وجه تاریک، تورا به نابودی بکشاند. مانند بزرگان دیگر مثل((جرج بِست)) و((مارادونا)) مارودانا و بست همه زندگی شان را برای فوتبال گذاشتند. روزی که آنها خداحافظی کردند چیزی نداشتند جز خاطراتشان من این بخت را داشتم که احساساتم را جای دیگری بازگو کنم. من علایق دیگری نیز داشتم. من تنها درخاطرات گذشته زندگی نمی کنم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 31